Voor meer informatie of vragen over Kleinprojectenfonds (KPF) kunt u contact opnemen met Eske Kadijk of Imke Barth (projectmanagement Kleinprojectenfonds).

Downloads:

Aanvraagformulier 750€

Aaanvraagformulier max 25.000 € 

Handleiding – forfaitair bedrag € 750

Handleiding – max € 25.000 subsidie

Contactpersonen

Eske Kadijk
0597 206 020

Mede mogelijk gemaakt door

Kleinprojectenfonds (KPF)

Kleinprojectenfonds (KPF) is indirect een opvolger van het succesvolle “Net(z)werk+”-project. Het KPF richt zich op kleinere projecten. Dankzij een vereenvoudigde aanvraagprocedure kunnen alle verenigingen, organisaties en groepen deelnemen.

Dit moet u doen om voor uw project een subsidie aan te vragen:

  • U schrijft een korte projectaanvraag (formulier subsidieaanvraag beneden) en dient deze in bij de euregio.
  • Het project wordt voorgelegd aan de Interreg-commissie. Daar wordt besloten of het projectidee wordt goedgekeurd.
  • Bij de indiening van de aanvraag worden concrete, individuele mijlpalen (en overeenkomstige kosten) vastgesteld die tijdens de projectperiode moeten worden bereikt.
  • Zodra het eindverslag is ingediend en de relevante bewijzen zijn geleverd, wordt een subsidie uitbetaald voor bereikte mijlpalen met een maximale EU-subsidie van 25.000 euro (max. 50% van de kosten). U hoeft geen facturen en betalingsbewijzen in te dienen.

Downloads:

Aanvraagformulier 750€

Aaanvraagformulier max 25.000 € 

Handleiding – forfaitair bedrag € 750

Handleiding – max € 25.000 subsidie

 

Kleinprojectenfonds (KPF)
In totaal heeft het Kleinprojectenfonds (KPF) een budget van 4,8 miljoen euro voor het hele programmagebied van de Eems Dollard Regio. Hiervan wordt 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Interreg VI-programma. In tegenstelling tot de voorgaande projecten is het KPF opgedeeld in vier thematische gebieden.
“Dit creëert nieuwe mogelijkheden. Het thema Governance biedt onder meer aan gemeenten of openbare instellingen nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van projecten. Los van grensoverschrijdende samenwerking kunnen hierdoor bijvoorbeeld ook grensoverschrijdende studies over juridische of administratieve kwesties worden gefinancierd”, zegt Ilona Heijen, hoofd Interreg bij de Eems Dollard Regio (EDR).
Evenementen en samenwerkingen zoals schooluitwisselingen of taalondersteuning zullen eveneens mogelijk blijven binnen de prioriteit Education.
“De administratieve afhandeling zal makkelijker worden, omdat het Kleinprojectenfonds met vaste tarieven werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende verplichting om bewijzen aan te leveren in de vorm van facturen, bankafschriften of andere kwitanties niet langer nodig is. Vooral voor scholen, verenigingen en vrijwilligers is dit een enorme verbetering”, legt Heijen uit.
Eendaagse evenementen kunnen voortaan worden ondersteund met een vast bedrag van 750 euro. Voor andere initiatieven of projecten in de KPF blijft financiering van maximaal 25.000 euro mogelijk.
“Wij beschouwen de vereenvoudigde procedure als een belangrijke ontwikkeling voor aanvragers in de regio. We kijken uit naar interessante projectinitiatieven”, aldus Ilona Heijen.
Vooral ook omdat verdergaande samenwerking denkbaar is: “Bijvoorbeeld wat betreft het belangrijke thema water. Hier kan de samenwerking tussen waterschappen op het gebied van afvalwaterbeheer of bescherming tegen overstromingen worden ondersteund. Wij hopen dat het Kleinprojectenfonds zal worden benut om ook op dit gebied een intensieve grensoverschrijdende samenwerking op gang te brengen.”
Sociaal-culturele initiatieven vallen binnen de KPF-prioriteit “People-to-People”.
“Hier gaat het specifiek om de ontmoetingen tussen mensen. De mogelijkheden voor samenwerking zijn divers en omvatten het gehele sociaal-culturele gebied. Dit kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke theatervoorstellingen zijn, samenwerking tussen verenigingen, maar ook evenementen en samenwerking op het gebied van toerisme behoren tot de mogelijkheden.”
Het Kleinprojectenfonds is inmiddels goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma en gaat begin 2023 van start.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) kent de volgende vier prioriteiten:

  • Education (bijv. schooluitwisselingen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van leraren/professoren, taalondersteuning, stages).
  • Governance (bevordering van samenwerking tussen publieke instellingen en overheden)
  • Health (uitwisseling en netwerkvorming van bijv. gezondheidsdiensten, preventie en zorg, maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  • People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit biedt een breed scala aan projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, samenwerking in het toerisme en tussen verenigingen en organisaties).

Wilt u meer weten over hoe projecten er in het KPF uit zouden kunnen zien? In een brochure blikken we terug op het succesvolle voorgaande project “Net(z)werk+”. Deze kunt u hier downloaden.

 

 

Media

Nieuws over Kleinprojectenfonds (KPF)

KPF-subsidie: uitwisselingsevenement tussen dorpen
10/03/2023
De subsidiemogelijkheden met Interreg VI-middelen uit ons Kleinprojectenfonds...
Lees bericht
Film ‘Rosa – een onzichtbare vrouw’ in première
30/09/2020
Op 1 oktober gaat de film ‘Rosa –...
Lees bericht
Project ‘Digitale ontdekkingen langs de Wunderline’ van start
30/09/2020
In het Duitse Leer vond onlangs de kick-off...
Lees bericht
Op zoek naar het verhaal achter de ‘verdwenen Eems’
03/09/2020
In het kader van een nieuw Nederlands-Duits project...
Lees bericht
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2023