“Zeer goede indruk van hoeveel lokale partners hier op een betrouwbare en efficiënte manier samenwerken”


BAD NIEUWESCHANS – Hoog bezoek aan het kantoor van de Eems Dollard Regio: Simon Sibma kwam naar Bad Nieuweschans om zich op locatie te informeren over het netwerk en samenwerking in de praktijk van de grensinformatiepunten (GIP’s) met de partners in de grensregio’s. Hiervoor kwam hij op werkbezoek naar GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR).

Sinds april is Sibma voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, die onder andere verantwoordelijk is voor de vaststelling en betaling van kinderbijslag en het AOW pensioen.

Michiel Malewicz van GIP EDR liet in zijn presentatie zien hoe de grensinformatiepunten met elkaar zijn verbonden en welke synergie-effecten er zijn met andere Nederlands-Duitse projecten en partners. Hierbij werd extra stil gestaan bij de langdurige banden en nauwe samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (Bureaus Duitse en Belgische Zaken), de belastingdiensten aan beide zijden van de grens, de Industrie und Handelskammer, de Deutsche Rentenversicherung, de Agentur für Arbeit, UWV en de grensinformatiepunten van de andere Euregio’s langs de Duits en Belgische grens.

Matthias Groote, voorzitter van de EDR, wees ook op de belangrijke rol van GIP’s, die informatie verstrekken over onderwerpen als werken, wonen, studeren en ondernemerschap in het buurland. Michiel Malewicz wees er ook op hoe nauw de activiteiten van GIP EDR verbonden zijn met de projecten van het overkoepelende project “Arbeidsmarkt Noord”. Simon Sibma was zeer geïnteresseerd en was onder de indruk van de verregaande samenwerking en netwerken in de praktijk: “Ik kreeg een zeer goede indruk van hoeveel lokale partners hier op een betrouwbare en efficiënte manier samenwerken”.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024