Wunderline en Eems Dollard Regio ondertekenen samenwerkingsagenda

De Eems Dollard Regio (EDR) zal de komende jaren samen met de Wunderline optrekken om de grensregio te versterken. Onlangs ondertekenden Wunderline-projectleider Tjeerd Postma en EDR-directeur Karel Groen in het EDR-kantoor in Bad Nieuweschans een grensoverschrijdende samenwerkingsagenda. Deze overeenkomst moet de samenwerking tussen beide partijen een impuls geven.

De EDR en de Wunderline zullen de komende jaren zowel binnen bestaande als in nieuwe projecten intensief met elkaar gaan samenwerken. Beide partijen willen de grensregio versterken en de basis leggen voor dagelijks 1.900 reizigers die met de Wunderline over de grens reizen. De EDR en de Wunderline zullen zowel op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs als op het gebied van cultuur en toerisme met elkaar optrekken.

Binnen deze domeinen is de EDR momenteel al actief. In het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland bouwt het EDR-project Arbeidsmarkt Noord al enkele jaren aan een grensoverschrijdende arbeids- en onderwijsmarkt. Vanuit het INTERREG/EDR-project Net(z)werk+ worden diverse grensoverschrijdende projecten en initiatieven op sociaal-cultureel gebied ondersteund.

De Wunderline wil vanaf 2024 snelle en comfortabele treinreizen tussen Groningen en Bremen mogelijk maken. Grensoverschrijdende samenwerking is, naast ketenmobiliteit en het uitbreiden van het spoor, een van de drie speerpunten van de Wunderline. De organisatie wil om die reden graag gebruikmaken van de kennis en ervaring op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Voor de EDR is de Wunderline van belang, omdat de spoorverbinding de sociaaleconomische samenhang tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland versterkt. Voor de gemeenten langs de lijn heeft de spoorverbinding een grote meerwaarde.

Al in 1996 werkte de Eems Dollard Regio aan de basisvoorwaarden voor het gebruik van een grensoverschrijdende spoorverbinding. De EDR stelde destijds meer dan vier miljoen euro aan EU-middelen uit het INTERREG II-programma beschikbaar aan het renovatieproject van de spoorlijn Groningen-Leer. Destijds werd er in totaal ruim zestien miljoen euro in de spoorweg geïnvesteerd. Daarmee werd de lijn weer geschikt gemaakt voor zowel passagiers- als goederenvervoer.

Momenteel kan de grensoverschrijdende spoorverbinding vanuit Groningen slechts tot Weener gebruikt worden. Nadat een schip in december 2015 tegen de Friesenbrücke bij Weener voer, is treinverkeer tussen Weener en Leer niet meer mogelijk. Een nieuwe Friesenbrücke is inmiddels gepland.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024