Workshop 1: Scholieren in gesprek over klimaatverandering
Britta Ehrig, NHL Stenden

Moeten we allemaal veganistisch gaan eten? Is een wereld zonder wegwerpplastic mogelijk? Moet ‘fast fashion’ verboden worden? Het door de Europese Unie gefinancierde internationale project ‘DiaLog’ richt zich op het bespreken van deze en andere controversiële kwesties op het gebied van klimaatverandering in de bovenbouw van het Duits voortgezet onderwijs. Deze workshop biedt een eerste interactief inzicht in het ontwikkelde innovatieve lesmateriaal.

Workshop 2: Brechts ‘De Kaukasische Krijtkring’ in de klas
Carel Vedder, NHL Stenden

Deelnemers aan deze workshop maken kennis met de website van Bertolt Brechts drama ‘De Kaukasische Krijtkring’. De website is ontwikkeld voor lessen Duits voor klas 5 van het Nederlandse vwo met het doel de Duitse taal- en gespreksvaardigheden te bevorderen. Met andere leerdoelen is het leermateriaal ook geschikt voor Duitse middelbare scholen. In deze workshop gaan deelnemers met een opdracht aan de slag.

Workshop 3: Werk met ‘eTwinning’ online samen met een school in het buitenland
Roberto Breeveld, Nuffic

Met ‘eTwinning’ kunnen Nederlandse leraren gratis een digitale samenwerking starten met een school in Europa. Zo haal je het buitenland in de klas zonder in het vliegtuig te stappen. eTwinning biedt leerlingen een kijkje over de grens. Ze komen in contact met leeftijdsgenoten in andere landen en leren over elkaars taal en cultuur. Leerlingen kunnen samenwerken aan uiteenlopende thema’s zoals mediawijsheid en klimaat. Internationaal samenwerken geeft bestaande lessen een extra dimensie en dat is waar de magie van eTwinning ontstaat.

Tijdens deze workshop ontdek je in 20 minuten wat eTwinning voor jouw leerlingen kan betekenen en hoe je eenvoudig zelf aan de slag kunt gaan.

Workshop 4: ‘Flipped learning’ over de geschiedenis van de Berlijnse Muur
Christine Roerdink en Eric Lania, NHL Stenden

De meeste scholieren kennen de geschiedenis van de Berlijnse Muur. Maar begrijpen ze echt welke impact de muur had op de mensen die in Berlijn woonden? Het boek ‘Berlin- die geteilte Stadt’ van Susanne Buddenberg en Thomas Henseler gaat over vijf mensen die destijds in Berlijn woonden.

In een onderwijsproject over dit thema, waarin ook landenkennis en taalvaardigheden aan bod komen, staat de leermethode ‘flipped learning’ centraal. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te verplaatsen in de mensen uit die periode en om de invloed van de Berlijnse Muur te begrijpen.

Workshop 5: ‘LessonUp’: blijf ook ín het klaslokaal interactief
Katharina Hoffmann – eerstegraads lerares Duits en co-auteur van de 7e editie van ‘Neue Kontakte bovenbouw havo/vwo’

Maar weinig leraren zijn enthousiast over online lesgeven. De meeste leraren zijn blij dat ze hun lessen weer ‘normaal’ op school kunnen geven. Toch leverde het online onderwijs ook positieve dingen op: de versnelde digitalisering van scholen, snelle wifi, goede laptops voor docenten en/of leerlingen en een overvloed aan apps en tools die je in je online les kunt gebruiken.

Als docent en co-auteur van een leermethode met een online omgeving heb ik van alles gezien en uitgeprobeerd. Graag stel ik een tool voor die ik ook na het ‘corona-onderwijs’ in mijn lessen gebruik: ‘LessonUp’.

Met LessonUp kun je een fysieke les op school interactief vormgeven. De tool combineert het gemak van PowerPoint met de mogelijkheid de leerlingen via hun laptop, tablet of telefoon actief op jouw scherm mee te laten doen. Je kunt de lesinhoud van LessonUp gebruiken om je lessen aan te vullen, maar je kunt ook zelf lessen maken. In deze workshop worden de belangrijkste functies van LessonUp voorgesteld, gericht op het maken van een eigen les. Er komen concrete uitwerkingen van een les Duits aan bod en je leert je eigen interactieve oefening voor te bereiden. De workshop wordt gegeven in het Nederlands.

Workshop 6: Maak een historische tijdreis met de escape game ‘Grensgeheim’
Caroline Wille, Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Medewerkers van ‘Praktitrans’, een bouwsteen van het Interreg-project ‘Arbeidsmarkt Noord’, laten je kennismaken met de escape game ‘Grensgeheim’. Het spel is speciaal ontwikkeld voor het Duits-Nederlandse grensgebied en gaat in op culturele, historische en taalkundige achtergronden. Middelbare schoolleerlingen maken met Grensgeheim op een laagdrempelige manier kennis met het buurland.

In de historische escape game houden spelers zich bezig met de Duits-Nederlandse geschiedenis in de noordelijke grensstreek ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het doel van ‘Grensgeheim’ is om het familiegeheim van de overleden oma Janssen te ontrafelen aan de hand van historische verhalen, brieven en achtergelaten krantenartikelen. Spelers kruipen in de huid van de kleinkinderen en moeten diverse opdrachten uitvoeren om de oplossing te vinden. Grensgeheim is een multimediaal spel en bevat zowel beeld- en tekst- als audio- en videofragmenten. Er wordt deels van originele documenten gebruikgemaakt.

Workshop 7: Lezen? Lezen!
Elsine Wortelen (Gymnasium Nordhorn) en Marcel Nepperus (Pius X College Almelo)

De keuze van boeken in het moedertaal- en het vreemde talenonderwijs is van groot belang voor leerlingen. Kinderen en jongeren moeten plezier krijgen én houden in het lezen. Dat lukt alleen wanneer hun interesse gewekt wordt door de juiste inhoud en thema’s.

In deze workshop worden Duitse en Nederlandse kinderboeken voor de leeftijden 10 tot 16 jaar voorgesteld die je in je les kunt gebruiken. Er komen boeken aan de orde die geschikt zijn voor lessen Duits en Nederlands, als moedertaal of vreemde taal. Er wordt ook verwezen naar bruikbaar en beproefd lesmateriaal dat de behandeling van de boeken in de les ondersteunt.

We hopen dat de workshopdeelnemers ook hun eigen ervaringen met boeken in de les willen delen.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024