Workshop 1

Vijf-minuten-spelletjes voor tussendoor

Alexandra Piel

In deze workshop kun je veel vijf-minuten-spelletjes leren kennen en uitproberen. Deze korte spelletjes vereisen geen voorbereiding en heel weinig materiaal. We verzamelen spelideeën om woordenschat, grammatica en communicatie te bevorderen die op elk moment in de taalles kunnen worden toegepast – als opmaat voor een les, als opvuller van leemtes of als extra activiteit voor snelle leerlingen. Daarnaast is het gemakkelijk om er ook een beetje beweging in te verwerken.

Inhoud

  •  korte spelletjes voor verschillende gebieden van het taalonderwijs
  •  spontane spelletjes zonder voorbereiding
  •  aanpassing van bekende spellen
  •  aanpassing van spellen aan verschillende niveaus en lessituaties

Competenties: De deelnemers …

  •  worden gesensibiliseerd voor spelend leren
  •  breiden hun repertoire aan methodes uit met verschillende spellen
  •  maken kennis met verschillende toepassingsmogelijkheden van spellen
  •  kunnen de gepresenteerde spellen aanpassen aan hun eigen lessituatie

Opmerking: Er zijn spellen voor de lessen Duits en Nederlands resp. voor alle vreemde talen en ook voor DaZ (Duits als tweede taal).
__________

Workshop 2:

Maatregelen en methoden voor de integratie van meertaligheid in de les

Antje Hansen

Steeds meer kinderen en jongeren in Duitsland en Nederland groeien meertalig op. Hetzij door de talen die door migratie in de familie worden gesproken, hetzij door de buurtalen in een grensregio. Meertaligheid zou daarom ook meer aandacht moeten krijgen in onderwijsinstellingen. In de workshop kijken we opnieuw naar de redenen waarom het zinvol is om meer rekening te houden met meertaligheid. Vervolgens zullen er veel praktische voorbeelden worden gegeven (ook in de vorm van het uitwisselen van ervaringen) van hoe meertaligheid in lessen en op school kan worden geïntegreerd.
___________________
Workshop 3:

Didactische mogelijkheden om meertaligheid in elke les te integreren

Dr. Till Woerfel (Universität Köln)

Digitale media en tools bieden een verscheidenheid aan mogelijkheden om meertalige resources van leerlingen in de klas te benutten. Deelnemers maken om te beginnen kennis met een webgebaseerde tool die geschikt is voor het selecteren van methoden om lessen taalgevoelig en op meertaligheid gericht te plannen.

Vervolgens ontwikkelen de deelnemers met behulp van deze tool ideeën die zij direct in hun eigen lessen kunnen implementeren. Daarnaast worden verdere voorbeelden gegeven die de toepassingsmogelijkheden laten zien van digitale tools waarmee leerlingen hun eigen meertalige producten in de klas kunnen creëren.

Opmerking: graag uw eigen tablet of laptop met internetvoorziening meenemen.
______________________

Workshop 4:

Naastlegger Meertaligheid: een tool om meertaligheid te integreren in het vreemdetalenonderwijs

Marjon Tammenga

In deze workshop gaan we in op het concept meertaligheid en presenteren we een verfijning van Van Avermaet’s (2015) classificatie: talensensibilisering en functioneel meertalig leren. Onze zoektocht naar concrete voorbeelden in Nederlandse en internationale leergangen (Benschop et al., 2021) resulteerde in een praktisch hulpmiddel voor talendocenten in het vo: de Naastlegger Meertaligheid. Het biedt een breed aanbod aan concrete, praktische voorbeelden voor de lessen Duits, Frans, Spaans en Engels. Docenten kunnen die al dan niet naast hun lesmethode inzetten. Kleinschalig onderzoek onder docenten Engels liet zien dat ze dit een waardevol hulpmiddel vinden waarmee ze op een makkelijke, laagdrempelige manier aandacht kunnen besteden aan meertaligheid (Benschop, 2022). We laten de Naastlegger zien en hopen dat de Naastlegger en vooral de gesprekken tussen de deelnemers onderling inspiratie bieden voor de eigen, verrijkte talenles.
________________

Workshop 5:

Digi+: Een tweetalig online leerplatform voor buurtaalonderwijs voor de basisschool

Jordi Jager en Mirjam Günther (NHL Stenden Hogeschool – Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid)

In deze workshop kunt u verschillende aspecten van onze digitale leermiddelen voor buurtaalonderwijs zelf ervaren. De online leeromgeving Digi+ maakt gebruik van de methode Content and Language Integrated Learning (CLIL) om leerlingen in Nederland en Duitsland meer te leren over de onderwerpen “Graan” en “Voeding” in de taal van het buurland. Op deze manier wordt het leren van taal en inhoud gecombineerd, en komen de leerlingen op vroege leeftijd en op een speelse manier in aanraking met de taal en cultuur van het buurland. De online leeromgeving e3M, daarnaast, is een interactief platform met materiaal in verschillende talen, waaronder het Duits. De thema’s “Vogels” en “Bruggen” komen in dit platform aan bod door middel van verschillende methodes zoals CLIL en taalvergelijking. Onze workshop geeft een kijkje in de digitale wereld van buurtaalonderwijs waarbij u de digitale leermiddelen zelf kunt ervaren en daardoor de toepassing ervan in uw eigen onderwijspraktijk kunt overwegen.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024