“We hebben infrastructuur uit de jaren ‘60!”

Raadsvergadering van de Eems Dollard Regio: EDR-voorzitter Matthias Groote spreekt duidelijke woorden over Friesenbrücke en de E233 / Nieuw Interreg IV A-programma biedt veel kansen / EDR-strategie gaat uitvoeringsfase in / “Vroege buurtaal!” maakt vliegende startchbarsprache!“ startet durch

Ilona Heijen, Matthias Groote en Cora-Yfke Sikkema

Leer – Matthias Groote, voorzitter van de Eems Dollard Regio (EDR), sprak duidelijke woorden tijdens de 48e EDR-raadsvergadering, die plaatsvond in het SparkassenForum in Leer: “Aan de Nederlandse kant is de infrastructuur al jaren intact – en aan de andere kant hebben we een infrastructuur uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Zo zou grensoverschrijdende samenwerking er niet uit moeten zien.” Groote zinspeelde vooral op de aanstaande uitbreiding van de E233 en de Friesenbrücke.

“Onze vrienden in Nederland hebben de E233 uitgebreid tot vier rijstroken. In Duitsland hebben we nog niet eens goedkeuring voor de planning,” verduidelijkte Groote tijdens het “Verslag van de Voorzitter”. De verschillen tussen de twee landen zijn enorm. “Aan de Duitse kant rijden we over wegen die dateren uit de jaren ’60. Onze regio heeft moderne infrastructuur nodig.” Volgens het EDR-bestuur blijft het onderwerp logistiek een zeer belangrijke rol spelen om de regio klaar te maken voor de toekomst.

Dit geldt vooral ook voor de voltooiing van de Friesenbrücke, die de basis vormt voor de geplande spoorverbinding (“Wunderline”) tussen het noorden van Nederland en Noord-Duitsland. “We hebben de verwachting van Deutsche Bahn en alle andere betrokken spelers dat de Friesenbrücke in september 2024 klaar zal zijn”, bevestigde Groote onder applaus van de ongeveer 60 EDR-raadsleden die op het SparkassenForum aanwezig waren. De Friesenbrücke is reeds in december 2015 kapot gegaan. “Het mag niet zo zijn dat er nog meer vertraging ontstaat. Anders wordt de Friesenbrücke binnenkort in één adem genoemd met de luchthaven van Berlijn en terminal 5 op Heathrow”. Beide bovengenoemde projecten hebben tientallen jaren geduurd, van planning tot voltooiing. “Ons geduld dreigt op te raken. Er moet druk op de ketel komen, want de projecten zijn van immens belang voor de mensen in de regio”, aldus Groote.

Ilona Heijen, algemeen directeur van Interreg/EDR, kon de raadsleden positief nieuws brengen. Het nieuwe Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland is op 20 april officieel van start gegaan. Voor de gehele Nederlands-Duitse grensregio wordt binnen het EU-financieringsprogramma een totaal investeringsvolume van ongeveer 465 miljoen euro verwacht, waar ook de noordelijke grensregio van zal profiteren: “Interreg gedijt op interessante projectideeën. Het verheugt ons dat er al veel goede voorstellen uit verschillende vakgebieden bij ons zijn ingediend. En we ontvangen graag nog meer ideeën,” zegt Heijen.

In de toekomst kunnen projecten worden georganiseerd binnen vier verschillende prioriteiten. Deze vier prioriteiten zijn: “een innovatiever programmagebied”, “een groener programmagebied”, “samenwerken aan een verbonden grensgebied” en “een Europa dat dichter bij de burger staat in het grensgebied”.

Ilona Heijen benadrukte: “we zijn blij dat er in de toekomst ook middelen beschikbaar zullen zijn voor sociaal-culturele projecten – en dat de aanvraagprocedure nog verder zal worden vereenvoudigd. Grensoverschrijdende ontmoetingen, zoals schooluitwisselingen, zullen bijvoorbeeld nog minder gecompliceerd worden.”

Ontmoetingen en uitwisselingen staan ook centraal in het project “Vroege buurtaal!”, dat door projectleider Lea Timmer werd gepresenteerd tijdens de vergadering van de EDR-Raad. Het project ondersteunt basisscholen met informatie, advies, concepten en aanbevelingen voor actie op het gebied van taalbevordering en bij het leggen van contacten met scholen aan de andere kant van de grens. Na de pandemie komen de netwerkvorming tussen scholen, de uitwisselingen en de workshops weer centraal te staan in het project.

Bovendien is de oprichting van een “Buurtaalcoördinatiebureau” in de Eems Dollard Regio gepland.

De voortzetting van het project “Vroege buurtaal!” wordt mogelijk gemaakt door de steun van de “Regio Deal Oost-Groningen”.

Vervolgens lichtte EDR-directeur Karel Groen de verdere uitvoering van de EDR-strategie toe, die reeds tijdens de vorige Raadszitting werd gepresenteerd.

In de toekomst zullen thema’s zoals arbeidsmarkt, gezondheid, economie of klimaat in een gezamenlijke grensoverschrijdende werkgroep worden besproken.

Bovendien moet de persoonlijke uitwisseling met de EDR-leden worden geïntensiveerd. “De Eems Dollard Regio is tenslotte een ledenorganisatie. Uitwisseling en netwerkvorming zijn voor ons elementaire onderdelen van de EDR. Op die manier leggen en borgen wij de basis voor grensoverschrijdende initiatieven”, benadrukte Karel Groen.

Aan het einde van de 48e EDR-raadsvergadering werd in aanwezigheid van de EDR-leden de EDR-Grensprijs uitgereikt.
Alle informatie over de prijs en de winnaars is HIER te vinden.

Ingo Fortkamp (Sparkasse LeerWittmund)
Ilona Heijen
Karel Groen
Matthias Groote
Karel Groen
Lea Timmer
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024