Vier banen verbinden de grensregio

De 10e verjaardag van de huidige vierbaans A37 / E233 wordt 12 april aanstaande gevierd met een feestelijke bijeenkomst.

EMMEN – Het is 10 jaar geleden dat, aan Nederlandse zijde, de grensoverschrijdende E233 werd omgebouwd tot vierbaansweg. Genoeg reden om tijdens een speciale bijeenkomst terug te blikken op de positieve effecten van deze uitbreiding in de grensregio. Deze bijeenkomst vindt plaats op 12 april vanaf 15:00 uur in het Van der Valk Hotel Emmen en is voor belangstellenden te bezoeken na aanmelding via www.a37-e233.eu.

Terugblik

De Nederlandse A37 werd begin 2008 feestelijk in gebruik genomen. Sindsdien is de A37 een vierbaansweg die van Hoogeveen tot aan de Nederlandse-Duitse grens loopt. Over de grens, aan Duitse zijde, staat deze weg, ook bestaande uit vier banen tot aan de verbinding met de A31, bekend als de B 402 en maakt deel uit van de E233.

Ondersteuning vanuit het INTERREG-subsidieprogramma

De plannings- en bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding tot vierbaansweg namen in totaal 16 jaar in beslag. Voor het grensgebied was de uitbreiding van de E233 altijd een project met hoge prioriteit, temeer omdat de uitbreiding ook als voorwaarde werd genoemd in de overeenkomst van de voltooiing van de A31. De EDR ondersteunde deze voltooiing met circa 5 miljoen euro uit het INTERREG III A-programma. Met betrekking tot de E233 stelde de EDR INTERREG-middelen beschikbaar ter hoogte van €40.000 beschikbaar voor de haalbaarheidsstudie “Concept ter realisatie van een verbreding naar vier rijstroken van de E233”. Bovendien werd daarnaast het project “Regionale ontwikkeling van het economische netwerk rond het knooppunt A37 / A31” ondersteund met INTERREG-middelen ter hoogte van €450.000.

Verbinding met A1 in acht secties

De E233 speelt niet alleen een belangrijke rol als regionale ontwikkelings-as, ook is deze weg de kortste west-oost verbinding tussen Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg die nog verder voert naar Scandinavië en de Baltische staten. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om de nog bestaande tweebaansweg, die voert tot aan de verbinding met de A1 bij Cloppenburg, ook tot vierbaansweg te maken. Het project zal worden uitgevoerd over een lengte van ongeveer 84 kilometer tussen Meppen (A 31) en Emstek (A 1) in acht stadia.  De documenten omtrent de planning van de eerste stap  zijn inmiddels gepresenteerd. Bij de vierbaans uitbreiding aan Duitse zijde spelen EU-middelen ook een belangrijke rol. De voorbereidingen voor deze uitbreiding zijn in het project “Planinfra E233” afgerond, hetgeen ook door het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland is ondersteund.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024