Veiligheidsconferentie: “Gemeenten en politie hebben de grensoverschrijdende samenwerking verder verdiept en uitgebreid”

Crisismanagement zou niet moeten stoppen bij de grens. Hierover waren alle deelnemers van de veiligheidsconferentie met als thema “Tekort aan hulpbronnen en kritieke infrastructuur” het eens. Meer dan vijftig vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten en hun politieorganisaties namen deel aan de bijeenkomst in het Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.


De veiligheidsconferentie werd ondersteund vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland.
Op uitnodiging van de Polizeidirektion Osnabrück bespraken de deelnemers de mogelijkheden voor samenwerking om de openbare veiligheid in crisissituaties te waarborgen. Ook het onderwerp grensoverschrijdende netwerken en samenwerken tijdens crisissituaties was hierbij een belangrijk thema.
Naast de aanwezigen uit de districten Emsland, Grafschaft Bentheim, Aurich, Wittmund, Leer, Osnabrück en de steden Osnabrück en Emden waren er ook vertegenwoordigers van de NHL Stenden Hogeschool, de Politie Noord-Nederland en de politie Oost-Nederland aanwezig.


Ilona Heijen (Hoofd Interreg/EDR) nam deel namens het programmamanagement Interreg/EDR deel en benadrukte: “De thematiek veiligheid en rampenpreventie aan beide zijde van de grens houdt ons al lang bezig. We zijn ons ervan bewust dat er op dit gebied reeds een vertrouwensvolle samenwerking bestaat. De conferentie was de volgende stap in de uitbreiding van de samenwerkingsstructuren en in de grensoverschrijdende coördinatie van de hiermee verbonden procedures.”
Michael Maßmann, voorzitter van de politie van Osnabrück, sloot zich hierbij aan en zei: “Ons doel is om van elkaar te leren en om van elkaars werk te kunnen profiteren. We moeten ervoor zorgen dat we te allen tijde, ook bij een stroomstoring of een andere grote crisis, in staat zijn adequaat te handelen om de veiligheid van de burgers te garanderen. Een goed functionerend netwerk en supraregionale samenwerking zijn binnen deze context van groot belang. Gemeenten en politie hebben de grensoverschrijdende samenwerking verder verdiept en uitgebreid – een positieve uitkomst van de veiligheidsconferentie van dit jaar.”


Sprekers waren onder meer Uwe Langer en Stefan Rühs van EWE Netz GmbH over het thema ‘gastekorten’ en Jürgen Kettler als freelance spreker en gastdocent aan de Bundesakademie für Schutz und Zivilverwehr over het thema ‘rampenbestrijding’.


Naast thematische presentaties bood een paneldiscussie gelegenheid tot een interactieve kennis- en gedachtenuitwisseling. Ook hier keek men over de grenzen heen. De Nederlandse politie gaf hierbij inzicht in de organisatie van de civiele bescherming aan Nederlandse zijde.


Het evenement vond voor het eerst plaats in een grensoverschrijdend netwerk. In de toekomst zal dit een traditie worden en zal het evenement eens per jaar in de grensstreek worden gehouden.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024