Van losse puzzelstukken naar integrale waterstofketen

Derde Hydrogen Cross Border Conferentie in Emmen

Nauwere samenwerking op verschillende niveaus is nodig om de toepassing van waterstof in de Duits-Nederlandse grensregio te versnellen. Dat was de hoofdboodschap van de derde ‘Hydrogen Cross Border Conference’ (HCBC 2023) die in Emmen plaatsvond. Meer dan 200 deelnemers uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en overheden uit de grensregio kwamen bijeen om hun ervaringen te delen over alle facetten van de waterstofketen.

“Als we van losse ontwikkelingen willen groeien naar totaaloplossingen, moeten de losse onderdelen van de waterstofketen bij elkaar komen”, constateert wethouder Guido Rink van gemeente Emmen. “Van productie en  transport van waterstof tot opslag en gebruik – alles moet in elkaar passen”. Relaties tussen de betrokken actoren zijn hierbij cruciaal. Daarom is het van groot belang dat we met elkaar in gesprek zijn en dat we veranderingen niet afwachten maar zelf veroorzaken.”

Randvoorwaarden
De samenwerking tussen Duitse deelstaten en Nederlandse provincies kunnen zorgen voor de juiste randvoorwaarden, zei Dr. Magnus Buhlert, Directeur in het Nedersaksische ministerie van Milieu, Energie, Klimaatbescherming. “Die randvoorwaarden helpen bedrijven, onderzoeksinstituten en wetenschappers om iets voor elkaar te krijgen in de waterstofketen. Samen met de noordelijke provincies in Nederland zetten we ons in om de belemmeringen in de Europese wet- en regelgeving weg te nemen.”

Bij de ontwikkeling van een waterstofeconomie gaat het niet alleen om de techniek, stelde gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe vast. “We kijken waar we financieel kunnen ondersteunen, hoe we mensen, organisaties en kennis bij elkaar kunnen brengen, hoe we opleidingen kunnen ondersteunen en de vergunningverlening eenduidig kunnen maken. Ook de communicatie is belangrijk, want nieuwe techniek moet uiteindelijk omarmd worden door de gebruikers.”

Kansen voor groene waterstof
Volgens Jorgo Chatzimarkakis van Hydrogen Europe wordt groene waterstof ook op Europees niveau gezien als de belangrijkste succesfactor bij het vormgeven van de energietransitie. De Europese Unie wil de inzet van waterstof fors verhogen. Hoewel de productie van groene waterstof toeneemt, zal op langere termijn ook import nodig zijn om aan de stijgende vraag te voldoen. Opslag en transport van waterstof zijn dan ook van doorslaggevend belang. Dit was tevens de eindconclusie van het Duits -Nederlandse project HY3  dat door Rene Peters (TNO) en Michael Bakman (DENA) werd voorgesteld.

De juiste randvoorwaarden van groot belang
In Duitsland en Nederland werken diverse bedrijven aan innovaties op het gebied van schone waterstof. Grensoverschrijdende samenwerking versnelt die ontwikkeling, vindt Leo van der Burg van FME. “Duitse en Nederlandse bedrijven zijn goed gepositioneerd. Maar pioniers worden niet altijd beloond en een innovatieve voorsprong betekent niet altijd dat succes gegarandeerd is omdat de randvoorwaarden nog niet kloppen”

Subsidie als aanjager voor innovatie
Om deze risico’s tot op zekere hoogte op te vangen en het voor kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijker te maken om te innoveren, raadt Nikolaus Jansen van het Nedersaksische Bureau voor Regionale ontwikkeling het gebruik van subsidies aan. Zo biedt het financieringskader Interreg Duitsland-Nederland verschillende prioriteiten die geschikt zijn om ontwikkelingen in de waterstofwaardeketen te ondersteunen.

Over HCBC 2023
De Hydrogen Cross Border Conference is een jaarlijks terugkerende conferentie over ontwikkelingen in de waterstofeconomie aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens. HCBC 2023 werd georganiseerd door onder meer het H2-Ostfrieland initiatief,  de H2-regio Emsland, Mariko GmbH, FME, OLEC en New Energy Coalition. Financiering kwam van de organiserende partijen en van deelstaat Niedersachsen, H2-Ostfriesland initiatief, provincie Drenthe en de Gemeente Emmen. Na de twee voorgaande edities in Duitsland (2021: 700 deelnemers online, 2022: 200 deelnemers) was dit de eerste HCBC die plaatsvond in Nederland.
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024