Subsidies uit het Kleinprojectenfonds nu mogelijk: nieuw comité ondersteunt snelle en eenvoudige procedure

Het besluitcomité van het Kleinprojectenfonds (KPF), dat in de toekomst een belangrijke rol zal spelen bij de goedkeuring van nieuwe projecten en initiatieven, is voor het eerst bijeengekomen in Bad Nieuweschans.

Snelle en ongecompliceerde EU-financiering voor kleinere projecten? Deze is nu beschikbaar via het nieuwe Interreg VI-project Kleinprojectenfonds (KPF). Hiervoor kunnen reeds aanvragen worden ingediend. De benodigde documentatie kan worden gedownload via www.edr.eu.

Het KPF-comité, dat zojuist zijn openingsvergadering heeft gehouden in het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans, beslist over de goedkeuring van de projecten.

Het KPF-Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lead partner Eems Dollard Regio, van het Interreg VI-programma en daarnaast bestaat het uit deskundigen op het gebied van de verschillende zwaartepunten.

“Voor ons was het cruciaal dat het comité de hele regio vertegenwoordigt . Daarnaast diende het comité de thematische expertise en de noodzakelijke ervaring in grensoverschrijdende samenwerking te hebben”, aldus Ilona Heijen (hoofd Interreg/EDR) en Armin Gallinat (plaatsvervangend hoofd Interreg/EDR).

“Het Kleinprojectenfonds (KPF) is de indirecte opvolger van het succesvolle project ‘Net(z)werk+’. Er zijn echter enkele grote veranderingen”, benadrukt KPF-projectleider Eske Kadijk.

“De procedure wordt veel eenvoudiger voor aanvragers”, legt Imke Barth, projectbegeleider bij het KPF, uit. Dit is mogelijk omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijslast in de vorm van facturen, bankafschriften of andere documenten niet meer nodig is. Vooral voor scholen, verenigingen en vrijwilligers is dit een enorme opluchting”, aldus Kadijk en Barth.

In de toekomst kunnen eendaagse evenementen worden ondersteund met een vast bedrag van 750 euro. Voor andere initiatieven of projecten in het KPF blijft financiering van maximaal 25.000 euro mogelijk.

Het pas opgerichte KPF-comité dient te zorgen voor een snelle goedkeuring van een project en een soepele uitvoer van projecten. Zodra de aanvraagdocumenten volledig zijn ontvangen, beoordeelt de commissie een projectvoorstel binnen vastgestelde termijnen.

“We zullen daarom op zeer regelmatig bijeenkomen om projectaanvragen te bespreken en af te stemmen. Ik kijk uit naar deze zeer interessante taak”, aldus burgemeester Arno Ulrichs van Ihlow, die als bestuursexpert deel uitmaakt van de commissie.

In totaal beschikt het Kleinprojectenfonds (KPF) voor het gehele programmagebied van de Eems Dollard Regio over een budget ter hoogte van 4,8 miljoen euro. Hiervan wordt 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Interreg VI-programma.

Er is voor het KPF een verdeling gemaakt in vier thematische gebieden waarop projectvoorstellen voor financiering in aanmerking komen:

– Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages).

– Bestuur (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten)

– Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)

– People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit biedt veel projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, samenwerking in het toerisme of tussen verenigingen en organisaties).

“Binnen deze thematische gebieden hopen we ook op projectonderwerpen waar grensoverschrijdend nog niet zo uitgebreid is samengewerkt. Het onderwerp gezondheid omvat bijvoorbeeld ook de bestrijding van dierziekten. Er is dus een volledig nieuwe basis voor projecten”, verklaarden Eske Kadijk en Imke Barth tijdens de eerste samenkomst van de KPF-commissie.  

“We kijken uit naar veel interessante projecten. Vanuit ons oogpunt is het Kleinprojectenfonds zeer belangrijk voor effectieve grensoverschrijdende samenwerking, omdat het nog steeds mogelijk – en zelfs gemakkelijker – is initiatieven en projecten te steunen die mensen samenbrengen. En deze directe uitwisseling en het opbouwen van vriendschappen waren en zijn de beste basis voor samenwerking over de grens”, benadrukte Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio.

Het KPF-comité is als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers van de Leadpartner Ems Dollard Regio (EDR):
Karel Groen (directeur) 
Uta Loesing (beleidsmedewerker)

Vertegenwoordigers van het Regionaal Programma Management (RPM) Interreg (alleen adviserend; zonder stemrecht):
Ilona Heijen (hoofd Interreg/EDR)
Armin Gallinat (plv. hoofd Interreg/EDR)

Secretariaat KPF-comité (alleen adviserend; zonder stemrecht):
Eske Kadijk (projectleider KPF)
Imke Barth (projectbegeleider KPF)

Vertegenwoordigers programmapartners Interreg:
Francoise van den Broek (Provincie Drenthe)
Ralf Wellmer (Landkreis Emsland)

Deskundigen over de themavelden van het KPF:
Dr. Matthias Stenger (Landschapsdirecteur Ostfriesische Landschaft / Expert People-to-People)

Arno Ulrichs (burgemeester van Ihlow / expert bestuur)

Jeroen Hartsuiker (Wethouder Gemeente Borger-Odoorn / Expert Governance)

Annette Dwars (Universitair Medisch Centrum Groningen / Expert Health)

Jaap de Boer (ROC Noorderpoort / Expert Onderwijs)

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024