Studie over Nederlands-Duitse start-upscene levert interessante resultaten op

Dr. Diederich Bakker overhandigt Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt, het eerste exemplaar van het onderzoeksverslag.

GRONINGEN – Dr. Diederich Bakker, lector aan de ‘International Business School’ van de Hanzehogeschool in Groningen, presenteerde onlangs bij het evenement ‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ voor het eerst de resultaten van een studie over de grensoverschrijdende start-upscene in de provincie Groningen en Noord-Duitsland.

Tijdens Marktplaats Arbeidsmarkt Noord in Bad Nieuweschans vertelde Bakker aan de 120 deelnemers dat de Hanzehogeschool intensief bij het INTERREG-project ‘Arbeidsmarkt Noord’ betrokken is. Het doel van Arbeidsmarkt Noord is om een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt in het gebied van de Eems Dollard Regio (EDR) te creëren.

Mogelijkheden, kansen en behoeften
In het kader van de studie onderzocht de onderzoeksgroep van ‘International Business’ de perspectieven voor start-ups in de regio. Daaruit werd duidelijk dat er veel mogelijkheden, kansen en behoeften zijn om over de grens samen te werken en als ondernemer actief te zijn. Volgens Bakker is er ook voldoende voordeel voor bedrijven te behalen.

In het onderzoek is gekeken naar de regio’s Groningen en Oldenburg. Hier is de afgelopen jaren met succes een start-up-ecosysteem opgezet. Bakker: ‘Alleen al in Groningen zijn ongeveer 2.000 start-ups en jonge bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 11.000 banen.’ De drijvende kracht achter dit succes is de verbinding met hogescholen en daarmee ook de toegang tot talent. Ook ondernemerschapsonderwijs en de oprichting van zogenaamde incubators en accelerators fungeren als motor voor nieuwe ondernemingen.

Goed voorbeeld
De publieke sector speelt een belangrijke rol bij het scheppen van gunstige voorwaarden voor start-ups. ‘Groningen en Oldenburg hebben nationaal een leidende positie en zijn erg betrokken bij IT, energie en de gezondsheidszorg’, aldus Bakker. Het start-up-ecosysteem in de provincie Groningen kan als goed voorbeeld voor het hele gebied van de Eems-Dollard-regio gelden. Zowel de Duitse als de Nederlandse grensgebieden ondervinden namelijk de nadelen van krimp. ‘Een goed functionerend ecosysteem biedt groeikansen voor de arbeidsmarkt. Onze regio biedt bovendien de unieke mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken’, aldus Bakker.

De analyses en de daaruit voortvloeiende studie over de grensoverschrijdende start-upscene zijn onderdeel van het project ‘Startup Perspectieven’ dat deel uitmaakt van het koepelproject ‘Arbeidsmarkt Noord’. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Het project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Medefinanciers zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

De studie ‘Start-up-ecosystemen in de Eems Dollard Regio’ kunt u hier gratis downloaden.Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024