Stephanie Koch nieuwe directeur Interreg bij de Eems Dollard Regio

De 55-jarige volgt per 1 mei Ilona Heijen op

Stephanie Koch is de nieuwe directeur van Interreg in het regionale programmamanagement (RPM) van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans.
Per 1 mei volgt zij Ilona Heijen op, die sinds begin dit jaar werkzaam is als beleidsadviseur grensoverschrijdende samenwerking bij het Bureau voor Regionale Ontwikkeling Weser-Ems in Oldenburg. Heijen was sinds 2018 hoofd Interreg.
Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur van de Eems Dollard Regio gekozen voor Stephanie Koch als haar opvolger.

De 55-jarige werkte bij de FH (Fachhochschule) Münster en TAFH Münster GmbH (afdeling voor innovatiebevordering en projectontwikkeling van de FH Münster). Momenteel is ze lid van het managementteam van de onderzoeksgroep van professor Christof Wetter en professor Elmar Brügging. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van samenwerkingsprojecten. Deze projecten worden gefinancierd door het Interreg-programma Deutschland-Nederland. De hoofdthema’s zijn milieutechnologie, biogas en landbouw en sectorkoppeling. Ze was ook verantwoordelijk voor de coördinatie van twaalf onderzoeksprojecten met een totaal budget van ongeveer 13,6 miljoen euro.

Daarvoor was Stephanie Koch teamleider en tekenbevoegde van TAFH Münster GmbH, „die zentrale Innovationsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der FH Münster.“ In deze functie was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het projectmanagement en het beheer van Interreg-projecten waarbij de FH Münster betrokken was. Tussen 1996 en 2007 deed ze veel ervaring op met het financieringsprogramma in het Interreg programmamanagement van de EUREGIO in Gronau.

“Mijn professionele carrière staat in het teken van het leveren van een actieve bijdrage aan de intensivering van de Duits-Nederlandse samenwerking op economisch en cultureel gebied. Ik kijk ernaar uit om deze ervaring en expertise in te brengen bij de uitvoering van het Interreg VI A- programma in de EDR en actief mee te werken aan het vormgeven van toekomstige programma’s voor de grensregio”, benadrukte Stephanie Koch tijdens haar presentatie voor de bestuurscommissie van de Eems Dollard Regio. “Ik kan een holistische kijk op het Interreg-programma geven – ik ken zowel het ontwerp en de uitvoering vanuit het perspectief van het regionaal programmamanagement als de projectontwikkeling en succesvolle uitvoering van maatregelen als projectleider,” zei de afgestudeerde geografe, die haar studies in Hamburg en Münster afrondde met een focus op economische geografie, regionale ontwikkeling, algemene economie en stedelijke inrichting.

Het Interreg financieringsprogramma ondersteunt samenwerkingsprojecten, tussen verschillende partners langs Europese grenzen, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor het huidige Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is ongeveer 225 miljoen euro aan EFRO-subsidie beschikbaar voor projecten langs de gehele Nederlands-Duitse grens. Samen met de cofinancieringsmiddelen van de Interreg-partners (waaronder de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, Nederlandse provincies en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK) resulteert dit in een totaalbudget van ongeveer 465 miljoen euro. De zesde financieringsperiode van Interreg begon in 2021. In deze financieringsperiode kunnen projecten worden aangevraagd tot 2027.
De grensoverschrijdende projecten in het noorden worden vanaf het eerste idee tot aan de afronding van het project ondersteund door het regionale programmamanagement (RPM) bij de EDR. Het regionale programmamanagement biedt tevens administratieve en in sommige gevallen inhoudelijke ondersteuning. Het RPM zal in de toekomst worden geleid door Stephanie Koch.

“Het Interreg subsidieprogramma speelt een belangrijke rol in onze regio. Het financieringsprogramma brengt niet alleen mensen samen over de grens, maar zorgt er ook voor dat onze regio concurrerend blijft in Europa met innovatieve grensoverschrijdende projecten. Hierop willen we in de toekomst blijven voortbouwen. Het regionale Interreg programmamanagement van de Eems Dollard Regio heeft een competent en ervaren team. We zijn er zeker van dat Stephanie Koch als directeur Interreg een uitstekende aanvulling zal zijn op dit goed functionerende team,” zegt Cora-Yfke Sikkema, voorzitter van de Eems Dollard Regio.

Stephanie Koch (2e van rechts) tijdens haar presentatie voor het bestuur van de Eems Dollard Regio.
Van links naar rechts: Karel Groen (directeur EDR), Cora-Yfke Sikkema (voorzitter EDR), Stephanie Koch en Matthias Groote (plaatsvervangend voorzitter EDR).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024