Start-ups als impuls voor economische groei in de Eems-Dollard-regio

GRONINGEN – Onderzoek naar de grensoverschrijdende start-upscene in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland heeft uitgewezen dat er veel mogelijkheden, kansen en behoeften zijn om samen te werken over de grens. Het project ‘Startup Eems-Dollard-regio’, onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een subsidie gekregen van 980.000 euro om deze internationale samenwerking en economische groei te bevorderen.

Start-ups hebben in de afgelopen jaren in verschillende delen van de Eems-Dollard-regio al een grote bijdrage geleverd aan de economische groei. Diederich Bakker, lector aan de International Business School van de Hanzehogeschool: “Alleen al in Groningen zijn ongeveer 2.000 start-ups en jonge bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 11.000 banen.” Volgens Bakker is de drijvende kracht achter dit succes de verbinding met kennisinstellingen en daardoor de toegang tot talent. Ook ondernemerschapsonderwijs en de oprichting van zogenaamde incubators en accelerators fungeren als motor voor nieuwe ondernemingen.

Groeikansen voor de arbeidsmarkt
In zijn onderzoek heeft Diederich Bakker gekeken naar Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Bakker: “Een goed functionerend ecosysteem biedt groeikansen voor de arbeidsmarkt. Dit is enorm belangrijk voor zowel de Duitse als de Nederlandse grensgebieden. Deze gebieden ondervinden namelijk dezelfde nadelen van krimp. Door samen te werken biedt de Eems-Dollard-regio als gebied een unieke mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken.”

Doel van het project
Het project ‘Startup Eems-Dollard-regio’ heeft als doel het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking tussen start-ups en jonge ondernemers in de regio. Zo worden onder meer gerichte mentorprogramma’s en een grensoverschrijdend opleidingsaanbod ontwikkeld en de kennis van het bestaand (digitaal) netwerk van bedrijven wordt gedeeld. Het project ondersteunt regionale kennis(deling) en grensoverschrijdende samenwerking tussen jonge ondernemers. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de Eems-Dollard-regio gestimuleerd en werkgelegenheid gecreëerd.

Partners
De projectpartners zijn afkomstig uit alle delen van de Eems-Dollard-regio: Inqubator Leeuwarden, Growing Workplace uit Emmen, de Universiteit van Oldenburg, IT Emsland, Emder GründerInnenZentrum en de Hanzehogeschool Groningen.

Daarnaast zijn er geassocieerde partners, zowel Nederlandse als Duitse, die in het project een adviserende of ondersteunende rol spelen. De INTERREG V A-subsidie is afkomstig vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024