Spannende voorstellen en innovatieve ideeën – nieuw gevormd Interreg-gremium kijkt uit naar nieuwe financieringsperiode

De Interreg-Stuurgroep EDR met voorzitter Franz-Josef Sickelmann (rechts vooraan).

De verdere organisatorische basis voor het nieuwe Interreg VI-programma Duitsland-Nederland is gelegd: de Interreg VI-Stuurgroep voor de Eems Dollart Regio heeft in haar constituerende vergadering Franz-Josef Sickelmann tot voorzitter gekozen. De Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung was tijdens de financieringsperiode van Interreg V eveneens voorzitter van het gremium. De Regionale Stuurgroep beslist over de financiering van projectaanvragen voor de prioriteiten 3 (“Samen werken aan een verbonden grensgebied”) en 4 (“Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied”) van Interreg VI. De regionale Interreg-Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Landkreis Aurich, Leer en Emsland, de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de Eems Dollard Regio (EDR). Bovendien hebben vertegenwoordigers van het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stemrecht. Het Amt für regionale Landesentwicklung Weser‐Ems is in de stuurgroep vertegenwoordigd door zijn voorzitter Franz-Josef Sickelmann.Over projecten in prioriteit 1 (“Een innovatiever programmagebied”) en prioriteit 2 (“Een groener programmagebied”) wordt beslist door de Programmabrede Stuurgroep.Om de doelstellingen van het Interreg VI-programma aan de Nederlands-Duitse grens te verwezenlijken zijn vijf centrale thematische gebieden vastgesteld:
– Energie en klimaat
– High Tech Systems & Materials
– Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt
– Agro & Food- Health & Care 

In de huidige vergaderingen kregen de leden van de Stuurgroepen inzicht in de eerste projectideeën voor de nieuwe financieringsperiode.”We hebben spannende voorstellen en projecten. Het laat zien dat de projectpartners in onze regio er altijd in slagen om met innovatieve en frisse ideeën grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen te bevorderen”, aldus Ilona Heijen, directeur Interreg/EDR.In de komende periode zal een van de taken zijn om de ideeën en voorstellen om te zetten in concrete projecten.De Regionale Stuurgroep van de EDR richtte zich niet alleen op de vooruitzichten voor het nieuwe Interreg VI-financieringsprogramma. Voorzitter Franz-Josef Sickelmann was zeer tevreden over de afgelopen Interreg V-financieringsperiode en getuigde van het goede werk van het Regionale Interreg-Programmamanagement bij de Eems Dollart Regio: “De financiering uit het Interreg V-programma was volledig gebonden. Hierdoor konden uitstekende initiatieven en projecten worden gefinancierd die een aanzienlijke toegevoegde waarde hebben voor onze regio en die de Nederlands-Duitse samenwerking naar een nieuw niveau hebben getild. Dit is zeker niet vanzelfsprekend, vooral omdat de financieringsperiode van Interreg V sterk werd beïnvloed door de coronapandemie. Maar het programma en de projectpartners hebben de moeilijke situatie met creativiteit en flexibiliteit het hoofd geboden.” Er is een brochure verschenen met de belangrijkste informatie over het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland.

De brochure is hier te downloaden als pdf:
https://interregv.deutschland-nederland.eu/wp-content/uploads/2022/04/Magazine_Interreg_2022.pdf  

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024