‘Regionale werkgevers hebben behoefte aan grensoverschrijdende stages’

WINSCHOTEN – Platform31, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van stad en regio, publiceerde onlangs de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan grensoverschrijdende stages en afstudeeropdrachten. Dat onderzoek werd in november 2018 door studenten van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Emden-Leer uitgevoerd tijdens de Promotiedagen, een bedrijvenbeurs die ieder jaar in Groningen plaatsvindt.

‘In welke mate zijn Duitse en Nederlandse bedrijven en regionale overheden/instellingen genegen om grensoverschrijdende stage- en onderzoeksopdrachten aan te bieden?’ Dat was de centrale onderzoeksvraag. 157 Noord-Nederlandse en Duitse bedrijven namen deel aan het onderzoek. Deze bedrijven waren voor 75% geneigd om stage- en afstudeeropdrachten aan te bieden. Van deze groep staat 70% positief tegenover het grensoverschrijdend aanbieden van deze opdrachten. Het is daarom opvallend te noemen dat een aanzienlijk deel van deze bedrijven op het moment nog geen stage- en afstudeeropdrachten aanbiedt. Er is met name behoefte aan studenten op het gebied van ICT, duurzaamheid en marketing & sales.

Innovatiewerkplaats
Een van de aanbevelingen van het onderzoek is om de Innovatiewerkplaats, die is gehuisvest in de Ondernemers Factory in Winschoten, een steviger profiel te geven. In de Innovatiewerkplaats komen Noord-Nederlandse en Noord-Duitse studenten, onderzoekers, ondernemers en kennisinstellingen bij elkaar om samen aan concrete problemen en onderzoeken te werken en kennis uit te wisselen. Dat doen ze met het doel om perspectief te creëren voor jonge talenten die in het noorden van Nederland en Duitsland een opleiding volgen.

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen op de website van Platform31. Hier vindt u ook het onderzoek.

De Innovatiewerkplaats is een initiatief van het project EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie), waarin overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens samenwerken. Naast de gemeente Oldambt zijn dit onder andere de Hanzehogeschool Groningen (het kenniscentrum NoorderRuimte), de Hochschule Emden-Leer, de Landkreis Leer, de Industrie- und Handelkammer in Emden en de Rijksuniversiteit Groningen. EDRiT is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord. Lead partner is de Eems Dollard Regio en het project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024