“Rampen eindigen niet bij de grens”

De Nederlands-Duitse werkgroep voor grensoverschrijdende rampenbestrijding is weer bijeengekomen. De werkgroep kwam voor de coronapandemie al regelmatig bijeen om te netwerken en om de samenwerking bij noodsituaties te coördineren.
Op initiatief van de Eems Dollard Regio (EDR) is de werkgroep nu opnieuw bijeengekomen.
“Rampen en andere grote reddingsoperaties stoppen niet bij de grens. Een goede coördinatie van alle actoren en verantwoordelijkheden en ervaring met gezamenlijke oefeningen en grensoverschrijdende communicatie zijn belangrijk om snel te kunnen reageren in noodsituaties in het grensgebied”, aldus Ilona Heijen, algemeen directeur Interreg/EDR.
De samenwerking binnen de werkgroep is gebaseerd op de staatsovereenkomst tussen Nederland en Nedersaksen, de zogenaamde “Gemeenschappelijke verklaring Nederland-Nedersaksen inzake grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van civiele bescherming 2014”.
Tijdens de bijeenkomst in Leer stonden de structuren van de civiele bescherming in Nederland en Duitsland centraal. Er werd onder andere toegelicht hoe Veiligheidsregio Groningen en de deelstaat Nedersaksen zijn georganiseerd op het gebied van civiele bescherming. Ook werden netwerkvorming en mogelijkheden voor uitwisseling besproken. De deelnemers waren het erover eens dat er in de toekomst voor gestandaardiseerde (communicatie-)meldingssystemen dient te worden gezorgd aan weerzijden om een grensoverschrijdend overzicht van noodscenario’s in de grensregio te kunnen garanderen. Mark-Olaf Sorkale van de Veiligheidsregio Groningen benadrukte: “Het is belangrijk dat intensieve samenwerking niet pas in een noodsituatie begint, maar ruim daarvoor. Daarom moeten we samen preventief anticiperen op gevaar- en rampsituaties en niet alleen reageren in noodsituaties”.
Een van de eerste stappen in de samenwerking is het reactiveren van het netwerk van zogenaamde “grensliaisons”. Hierbij worden veiligheidsdiensten rechtstreeks verbonden met hun respectievelijke evenknieën aan weerszijden van de grens. Hiervoor zal elke organisatie een vertegenwoordiger aanwijzen.
Verdere stappen zijn wederzijdse verkenningen en kwalificaties inzake grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken voor nieuwe partners in het netwerk.
De werkgroep grensoverschrijdende rampenbestrijding zal in oktober opnieuw bijeenkomen. “We hebben de basis gelegd voor grensoverschrijdende rampenbestrijding en veiligheid in onze regio. Het valt op dat de samenwerking wordt gekenmerkt door vertrouwen. Op basis daarvan zullen we duurzame structuren creëren”, aldus Ilona Heijen.

Aan de werkgroepvergadering in Leer namen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel: Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, Veiligheidsregio Groningen, Meldkamer Noord-Nederland, Veiligheidsregio Ijsselland, EUREGIO, Landkreis Aurich, Landkreis Leer, Stadt Emden, Landkreis Emsland, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Polizeidirektion Osnabrück, Ems Dollart Region (EDR) und Interreg Deutschland-Nederland

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024