Projectpartners Groene Kaskade presenteren grensoverschrijdende innovaties

WERLTE – Zo’n 35 Duitse en Nederlandse projectpartners van het INTERREG-project ‘Groene Kaskade’ kwamen onlangs bij het 3N-Kompetenzzentrum in Werlte bijeen voor een tweedaagse bijeenkomst. Ze wisselden daar ervaringen uit en ze presenteerden daar de belangrijkste resultaten van het (praktijk)onderzoek dat ze uitvoerden.

Het belangrijkste doel van het project is om procestechnische innovaties op het gebied van biomassa en reststofgebruik te bevorderen. Volgens projectcoördinator Meis van der Heide van de Provincie Groningen is dat tot nu toe goed gelukt. Nieuwe strategische grensoverschrijdende partnerschappen zijn tot stand gekomen en hebben zich op een goede manier ontwikkeld.

‘Het intensiveren van de kringloopeconomie door een toenemend gebruik van kaskades en het gebruik van reststofstromen levert een belangrijke bijdrage aan de economie in de grensregio’, aldus Ilona Heijen, Hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio. Duurzaam gebruik van hulpbronnen wordt steeds belangrijker en blijft een gezamenlijke opgave voor de toekomst. Volgens Heijen heeft het partnernetwerk in de grensregio een dusdanige omvang en impact dat zij in staat zijn om zaken in beweging te brengen.

De projectsamenwerking bestaat uit 35 partners, die binnen elf innovatieve programma’s aan nieuwe oplossingen werken. ‘Byosis Group BV’ uit Nederland liet de testresultaten van de ‘ByoFlex strippingplant’ zien, die in combinatie met een regionale biogasinstallatie het filteren van ammoniak uit vergistingsresten mogelijk maakt. ‘RWG Emsland Süd’ test in een proefproject een nieuwe techniek voor het verwerken van vergistingsresten. RWG presenteerde daarnaast nieuw ontwikkelde software, die het voor landbouwbedrijven gemakkelijker maakt om de behoefte aan meststof te bepalen en de materiaalstroom in balans te houden.

De universiteiten van Oldenburg en Münster lieten verschillende technische ontwikkelingen voor het verwerken van biomassa zien, alsmede ontwikkelingen op het gebied van carbonisatieprocessen en op het gebied van biogene methanisatie van koolstofdioxide zien. Het 3N-Kompetenzzentrum, dat deel uitmaakt van het projectmanagament, rapporteerde onder meer over het gebruik van een algenreactor voor hemelwaterzuivering.

Geïnteresseerde ondernemingen, die ideeën hebben voor innovatieve processen en productontwikkelingen, kunnen aansluiten bij het netwerk. U kunt in dat geval contact opnemen met het 3N-Kompetenzzentrum in Werlte door een e-mail te sturen naar info@3-n.info.

Groene Kaskade wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het MWIDE NRW, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024