Binnen het Kleinprojectenfonds (KPF) worden grensoverschrijdende projecten ondersteund middels advisering en subsidiëring. Speciaal voor kleinere initiatieven tot 25.000 euro subsidie zijn er verschillende mogelijkheden gecreëerd om eenvoudiger een projectaanvraag in te dienen. Voorbeelden van zulke projecten zijn scholierenuitwisselingen, sportevenementen of conferenties. Elk project dat wordt aangevraagd moet bijdragen aan het verminderen van de barrièrewerking van de grens.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen miniprojecten met een forfaitair bedrag van 750 euro en kleine projecten met een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro (met totale kosten van maximaal 50.000 euro betekent dit een subsidiepercentage van 50%). De forfaitaire subsidie is specifiek bedoeld voor ééndaagse evenementen. Hoe kleiner uw project, hoe eenvoudiger het is om een aanvraag in te kunnen dienen.

Meer informatie over het Kleinprojectenfonds vindt u hier. Als u een aanvraag wilt indienen, kunt u dat doen via een online-tool. Deze online-tool is ontwikkeld om snel en gemakkelijk een aanvraag in te dienen. Deze vindt u hier.

De meest actuele en relevante documenten voor de aanvraag van subsidie voor projecten tot en met 25.000 euro vindt u, in het Nederlands en het Duits, op de website deutschland-nederland.eu.

Het Kleinprojectenfonds wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met 11,6 miljoen euro medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), MWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024