Voor meer informatie over de verschillende INTERREG-projecten in de Eems Dollard Regio kunt u contact opnemen met de onderstaande contactpersonen. Zij voorzien u graag van meer informatie.

Contactpersonen

Florian Agterhuis
(0031) 0597 206 007

Mede mogelijk gemaakt door

Overzicht INTERREG/EDR projecten

Binnen het programmagebied van de Eems Dollard Regio (EDR) worden meerdere INTERREG V A Deutschland-Nederland projecten ten uitvoer gebracht op verschillende themagebieden. Binnen het INTERREG-programma wordt onderscheid gemaakt tussen projecten die vallen binnen één van twee zogeheten prioriteitsassen met elk hun eigen themagebieden en doelstellingen.

1. Grensoverschrijdende innovatiekracht versterken.
2. Mensen en organisaties dichter bij elkaar brengen.

Meer informatie over de themagebieden en de bijbehorende doelstellingen vindt u op de website van het programma Deutschland-Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van lopende dan wel afgesloten INTERREG V A Deutschland-Nederland projecten binnen het programmagebied van de Eems Dollard Regio.

Bekijk website

Onderliggende projecten

Power to Flex

Power to Flex is een samenwerkingsproject waarin bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland proefinstallaties ontwikkelen voor de opslag van duurzame energie. Meer informatie over dit project vindt u op hun website.

Naar website

FOOD2020

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Doel is gefaseerd en geleidelijk een model op te bouwen voor een toekomstbestendige foodindustrie. Meer informatie vindt u op hun website.

Naar website

Ontwikkeling verlichtingsysteem

Het project “Ontwikkeling verlichtingsysteem” heeft als doel de ontwikkeling van een innovatief verlichtingssysteem die het dierenwelzijn in de pluimveesector verbetert. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen, onder andere door het efficiënter omgaan met energie en grondstoffen binnen de sector. Meer informatie vindt u in het onderstaande document.

Flyer Ontwikkeling Lichtsystemen

Naar website

Joods leven in het grensgebied

De voormalige Joodse School (in eigendom van de Landkreis Leer) ontwikkelt samen met de “Stichting Folkingestraat Synagoge” uit Groningen een grensoverschrijdend onderzoeksproject. De komende jaren wordt de Joodse migratiegeschiedenis in de grensregio onderzocht en aansluitend tentoongesteld. Meer informatie over dit project vindt u in het onderstaande document.

Joods leven in het grensgebied

Naar website

BiK (Bionica in het MKB)

Het project BiK ontwikkelt technologie op basis van concepten en processen die men in de natuur tegenkomt. Alle informatie hierover vindt men op de onderstaande website.

Naar website

Marigreen

Het doel van het project MariGreen is de voorbereiding van de maritieme branche – vooral kleine en middelgrote ondernemingen – op de toekomstige eisen van milieubescherming, klimaatbescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen en energie in de scheepvaart. Alles over het project kunt u lezen op hun eigen website. In het onderstaande document staan enkele resultaten van het project.

Marigreen

Naar website

Groene Kaskade

In het project Groene Kaskade ontwikkelen MKB bedrijven en kennisorganisaties uit Nederland en Duitsland, concrete nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogas waardeketen. Centraal staan een verhoging van het economisch rendement en betere verwaarding van input- en outputstromen. Meer daarover leest u op de website van het project alsmede in het onderstaande document.

Groene Kaskade

Naar website

LNG Pilots

LNG PILOTS staat voor ‘Liquefied Natural Gas: Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport- en industriële sectoren’.  Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 36 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland. Het is gevormd om de introductie van LNG als alternatieve brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer te versnellen. Meer informatie over dit project vindt u op de onderstaande website en het onderstaande document.

LNG Pilots

Naar website

Wadden Agenda

Door het project ‘Waddenagenda’ ontstaat er een nieuwe, op realisatie gerichte structuur van de grensoverschrijdende samenwerking voor de Waddenzee, die duurzaam toerisme met
waardering voor het behoud en de bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal zet. Meer informatie over het project vindt u op de onderstaande website en in het onderstaande document.

Wadden Agenda

Naar website

B-R(H)APSODIE

Meer informatie over dit project vindt u via de onderstaande website.

Naar website

Grenzeloos Veen

Voor meer informatie over het project “Grenzeloos Veen” verwijzen wij graag naar het onderstaande document alsmede de website van het project zelf.

Grenzeloos Veen

Naar website

Nieuws over Overzicht INTERREG/EDR projecten

Nieuw INTERREG-project ‘H2 Chance’ doet onderzoek naar efficiëntere biogasinstallaties
03/12/2020
BAD NIEUWESCHANS – De stuurgroep van het INTERREG...
Lees bericht
Nieuw INTERREG-project H2Watt presenteert zich met H2Watt-week
17/04/2020
De kick-off van het nieuwe INTERREG-project H2Watt kon...
Lees bericht
Pluimvee en start-ups staan centraal in nieuwe INTERREG-projecten
20/12/2019
INTERREG-stuurgroep keurt projecten ‘Intelligent lichtsysteem’ en ‘Start-up Eems...
Lees bericht
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024