Voor informatie over het INTERREG VA-project “Bioeconomy – Groene Chemie”, dat op 31 december 2022 is afgesloten, kunt u contact opnemen met karin.eden@edr.eu

Contactpersonen

Mede mogelijk gemaakt door

Bio-economie – Groene Chemie

Het project ‘Bio-economie – Groene Chemie’ ontwikkelde nieuwe materialen, waarbij grondstoffen gespaard worden en het milieu wordt ontzien. Door de ontwikkeling van biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën en de ontwikkeling van biobased producten, draagt dit project bij aan een duurzame economie en aan het verminderen van de CO2 productie.

‘Bio-economie – Groene Chemie’ bundelde in de periode 2018-2021 Duits-Nederlandse ontwikkelingsprojecten, met de focus op innovatieve producten en materialen, biobased producten voor de woningbouw, nieuwe producten uit natte teelten (paludicultuur), biobased chemie en polymeerchemie, nieuwe groene routes, en kennistransfer.

Het project ondersteunde kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe biobased producten en toepassingen, in samenwerking met kennisinstellingen zoals NHL Stenden, de Hanzehogeschool, Hochschule Emden en de Hochschule Osnabrück.

Voor informatie over het INTERREG VA-project “Bioeconomy – Groene Chemie”, dat op 31 december 2022 is afgesloten, kunt u contact opnemen met karin.eden@edr.eu

Nieuws over Bio-economie – Groene Chemie

Schoolkinderen in Oostwold leren spelenderwijs over de wereld van de bio-economie
02/11/2021
OOSTWOLD – We eten allemaal fruit en groenten omdat...
Lees bericht
‘Van grenzeloos groen dromen tot nieuwe producten’
18/02/2021
Op 11 februari verscheen in de ‘NoordZ’-bijlage van...
Lees bericht
Improviseren in coronatijd
14/09/2020
GRONINGEN – Gespannen maar tegelijkertijd enthousiast wordt er...
Lees bericht
Niedersachsische minister-president Weil bezoekt 3N
17/08/2020
Producten van INTERREG-project ‘Bio-economie – Groene chemie’ krijgen...
Lees bericht
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024