Procedures aanvraag A1 bij Telewerk/Homeoffice voor buitenlandse werkgevers

De verschillende instanties in Nederland, Duitsland en België hebben hun procedures inmiddels ingericht om de aanvragen voor een A1-verklaring in verband met Telewerken in het buitenland te regelen. Op 1 juli 2023 is een nieuwe uitzonderingsregeling in werking getreden, waardoor veel grensarbeiders geregeld thuis kunnen blijven werken zonder dat hun sociale zekerheid naar hun woonland verschuift. De werkgever kan hiervoor een A1-verklaring aanvragen bij de verantwoordelijke instantie in het werkland.

  • Voor werkgevers in België is de RSZ verantwoordelijk. Hier leest u de algemene informatie. Ze hebben ook een invulinstructie gemaakt voor de Belgische werkgever hoe het formulier moet worden ingevuld.
  • Voor werkgevers In Duitsland is de DVKA verantwoordelijk. Op hun website geven ze duidelijke informatie over de regeling en hoe u een aanvraag kunt indienen.
  • Werkgevers in Nederland kunnen terecht bij de SVB. De algemene informatie vindt u hier. Daarna moet u een lange lijst van vragen door om uiteindelijk bij de aanvraag terecht te komen. De SVB heeft aanvullend beleid gemaakt, waardoor meer uitzonderingen mogelijk zijn, deze vindt u hier.

Mocht een uitzondering op de kaderovereenkomst ivm telewerken niet van toepassing zijn, dan zijn er misschien andere regelingen van toepassing. Neem hiervoor contact op met de betreffende instantie of vraag het na bij een adviseur van de GrensInfoPunt EDR.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024