Presentatie onderzoeksresultaten “Start-up ecosystemen” Eems Dollard Regio

Startups in Noord Nederland en Noordwest Duitsland zijn booming. Wat zijn de succesfactoren en welke impact en betekenis heeft deze branche voor de werkgelegenheid en de EDR als geheel? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking tussen startupscene in Noord Nederland en het Weser-Ems gebied?

Om antwoord te geven op deze vragen, is er onderzoek gedaan naar de startupscene in de EDR. Tijdens een symposium in Emden op 29 november worden de uitkomsten van dit gezamenlijke INTERREG project genaamd “startup perspectieven” van de Hanze University Groningen en de Hochschule Emden/Leer naar de startupscene in de EDR gepresenteerd. “Startup perspectieven” is een van de bouwstenen van Arbeidsmarkt Noord en wordt mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. Aanvullende informatie vindt u ook op de website van Arbeidsmarkt Noord.

Meer informatie over het evenement alsmede over de aanmelding vindt u in dit document.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024