Pluimvee en start-ups staan centraal in nieuwe INTERREG-projecten

INTERREG-stuurgroep keurt projecten ‘Intelligent lichtsysteem’ en ‘Start-up Eems Dollard Regio’ goed

WEITEVEEN – Twee projecten in de grensregio kregen onlangs groen licht van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland tijdens de stuurgroepvergadering in Weiteveen. In de twee goedgekeurde projecten gezamenlijk wordt ongeveer 2,5 miljoen euro geïnvesteerd. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hieronder vindt u informatie over beide goedgekeurde projecten.

Intelligent lichtsysteem
In het project ‘Intelligent lichtsysteem’ wordt op basis van kunstmatige intelligentie een lichtsysteem ontwikkeld, getest en gebruiksklaar gemaakt voor gebruik in de pluimveehouderij. Met behulp van infraroodcamera’s worden de bewegingen van de dieren vastgelegd. Het systeem analyseert bovendien het gedrag van de dieren. Op basis van deze analyse kiest het systeem de gewenste verlichting. Met het regelen van het licht en door het gebruik van specifieke lichtspectra kan ongewenst gedrag zoals kannibalisme en verenplukken (het uittrekken van veren door kippen en kalkoenen) voorkomen worden. In een eerder project zijn al ledlampen ontwikkeld die aangepast zijn op het gezichtsvermogen van pluimvee. Lead partner van het project is LEDfactory uit Leeuwarden. Zij werken in het project onder andere met de Hochschule Osnabrück, het Institut für Tierschutz und Tierhaltung aan het Friedrich-Loeffler-Institut in Celle en COSMONiO uit Groningen samen. COSMONiO is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. In het project wordt in totaal ongeveer 1,15 miljoen euro geïnvesteerd. Daarvan wordt ongeveer 427.000 euro door het INTERREG V A-subsidieprogramma ter beschikking gesteld.

Startup Eems-Dollard-Regio
In delen van het gebied van de Eems Dollard Regio is het aantal start-ups de afgelopen jaren flink toegenomen. Deze positieve trend is de aanleiding voor het project ‘Startup Eems-Dollard-Regio’. Het project bouwt deels voort op het inmiddels afgeronde project ‘Perspectieven voor start-ups’. In dat project, dat onderdeel was van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord, werd onderzoek gedaan naar de kansen en uitdagingen voor start-ups in de noordelijke grensregio. Geschikte voorwaarden spelen een belangrijke rol voor het succes van start-ups. Deze voorwaarden moeten worden gecreëerd in een zogenaamd ‘start-up-ecosysteem’. Het doel van het project ‘Startup Eems-Dollard-Regio’ is de vorming respectievelijk de grensoverschrijdende uitbreiding van dit ecosysteem. In dit verband moeten bedrijven, overheden, opleidingsinstituten en andere publieke en private organisaties in een netwerk samen worden gebracht en grensoverschrijdend samenwerken. Ook digitaal netwerken speelt hierin een belangrijke rol. Uit deze samenwerking moeten o.a. mentorprogramma’s en grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s ontstaan. In het algemeen is het van belang dat in de noordelijke grensregio een innovatieklimaat ontstaat waarin het jonge oprichters zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om een onderneming op te zetten. Het netwerk zal op een nauwe manier samenwerken met de bestaande initiatieven en project, zodat er synergie-effecten ontstaan. In het project wordt in totaal ongeveer 1,4 miljoen euro geïnvesteerd. Daarvan wordt ongeveer 560.000 euro door het INTERREG V A-subsidieprogramma ter beschikking gesteld.

Ilona Heijen, Hoofd INTERREG/EDR, is blij met de nieuwe projecten: ‘Met deze twee projecten wordt de innovatiekracht van onze regio nog groter. Bovendien worden met deze projecten nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.’

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024