Pijntherapie: grensoverschrijdende samenwerking om zorg in de regio te verbeteren

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Klinikum Oldenburg zijn bezig met de voorbereiding van een grensoverschrijdend project over verbetering van pijnbehandeling in de grensstreek. Doel van het project is het ontwikkelen van geavanceerde diagnostiek en behandelingsstrategieën, met name voor het gebied tussen de twee grote steden. “Dit, omdat er tot nu toe alleen kleinere gespecialiseerde zorgvoorzieningen in dit gebied beschikbaar zijn. Er is tot nu toe geen grensoverschrijdend zorgaanbod voor patiënten met chronische pijn,” zegt Remko Soer van het UMCG.
Nu dient met steun van Interreg uit het project “Net(z)werk+” van de Eems Dollard Regio (EDR) te worden nagegaan of het mogelijk is om nieuwe behandelingsstructuren tot stand te brengen. Het plan is om het eerste grensoverschrijdende pijnconsortium in Europa te ontwikkelen. “Hierdoor zouden patiënten over de grens kunnen worden doorverwezen. Dit zou een efficiënte zorgverlening realiseren. Bovendien zou het wetenschappelijk onderzoek door de uitwisseling van kennis kunnen worden uitgebreid”, aldus de organisatoren van het project.
De meer uitgebreid onderzoek is dus de eerste stap binnen dit ambitieuze project. “Met de enquête willen we een beter inzicht krijgen in de huidige lasten en problemen waarmee patiënten, artsen en medische instellingen worden geconfronteerd bij de dagelijkse behandeling van pijn in de grensstreek,” zegt Remko Soer.
Sommige problemen liggen voor de hand: patiënten meldden dat zij wel achttien maanden moesten wachten op een afspraak met de betrokken specialisten. Bepaalde specialismen binnen pijnbehandeling zijn niet beschikbaar aan beide zijden van de grens. Bovendien zijn er over het algemeen niet genoeg pijnspecialisten in de regio. Verdere analyse dient deze en andere tot nu toe onbekende problemen nauwkeurig te onderzoeken.
Tegelijkertijd wordt een Nederlands-Duits netwerk opgezet, dat een duurzame uitwisseling tussen patiëntenorganisaties, pijndeskundigen, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en medische beroepsbeoefenaren mogelijk moet maken. “Er is veel belangstelling van alle betrokken partijen. Iedereen is voorstander van het netwerk, de uitwisseling en de samenwerking. Tot dusverre heeft er echter nog geen structurele samenwerking plaatsgevonden. Dit moet hierdoor veranderen”, benadrukken de projectpartners.
Er is ook een symposium gepland in juni, waar de partners van het nieuwe netwerk elkaar fysiek zullen kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.
Naast probleemanalyse en netwerkvorming wordt binnen het project ook aandacht besteed aan ander onderzoek. Zo zullen er bijvoorbeeld enquêtes worden afgenomen om na te gaan welke gevolgen de coronapandemie heeft voor de pijnbehandelingen en -therapieën in de regio.
Het project “Impact van grensoverschrijdende samenwerking ter verbetering van pijnbehandeling in de regio” wordt mogelijk gemaakt door EU-middelen uit het Interreg-project “Net(z)werk+” van de Eems Dollard Regio.

Klik hier voor de online-enquête!

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024