Permanente RUG-locatie in Papenburg is nieuwe mijlpaal voor grensoverschrijdend onderzoek

Op de foto van links naar rechts: Vera Butterweck-Kruse (firma Butterweck Rundholzlogistik), Hermann Wocken (burgemeester Samtgemeinde Dörpen), Dr. Harald Orfgen (hoofd UGNWG), Prof. Dr. Jouke de Vries (voorzitter College van Bestuur RUG), Ilona Heijen (hoofd Interreg/EDR), Marc-André Burgdorf (Landrat Emsland), Peter van Kampen (plaatsvervangend hoofd UGNWG) en Jan Peter Bechtluft (burgemeester Papenburg).

De ‘Wirtschaftsraum Papenburg-Dörpen’ (economische regio Papenburg-Dörpen) huisvest in de toekomst een permanente locatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is het resultaat van een recente bijeenkomst in het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Bij die bijeenkomst zegde Landrat Marc-André Burgdorf steun vanuit de Landkreis Emsland toe. De nieuwe RUG-vestiging komt in Papenburg.

Marc-André Burgdorf legt uit wat de komst van de RUG-vestiging voor het Emsland betekent: ‘Voor onze regio is dit een grote aanwinst. De coöperatieve benadering heeft ons overtuigd; samenwerking met andere onderwijsinstellingen staat namelijk duidelijk op de voorgrond. De nieuwe vestiging wordt geen concurrent van de Campus Lingen van de Hochschule Osnabrück of van andere wetenschappelijke instellingen in onze regio. De instellingen zullen juist van elkaar profiteren’, aldus Burgdorf.

Ook steun vanuit Niedersachsen
Burgemeester Hermann Wocken van de Samtgemeinde Dörpen is blij dat Burgdorf in de plannen voor de RUG-vestiging gelooft. Wocken liet bij de bijeenkomst in het EDR-kantoor weten dat ook het Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur positief tegenover de plannen staat. Naar aanleiding van een persoonlijke ontmoeting met minister Björn Thümler in het stadhuis van Papenburg wordt nu onderzocht op welke manier de Duitse deelstaat de plannen kan ondersteunen. Mogelijk komt er ook financiële steun vanuit het nieuwe Interreg-programma van de Europese Unie. Zodra het Interreg VI-programma van start gaat, zullen de mogelijkheden daarvoor worden onderzocht, liet hoofd Interreg/EDR Ilona Heijen weten.

Universiteit van het Noorden
Een van de drijvende krachten achter de plannen voor de nieuwe internationale RUG-locatie is prof. dr. Jouke de Vries. De voorzitter van het College van Bestuur van de Groninger universiteit benadrukte bij de bijeenkomst in Bad Nieuweschans dat ‘regionale ontwikkeling zich niet door landsgrenzen laat beperken’.

De uitbreidingsplannen van de RUG in de economische regio Papenburg-Dörpen passen goed bij het initiatief ‘Universiteit van het Noorden’. Onder die naam werkt de RUG samen met de noordelijke hogescholen Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het netwerk van wetenschapsinstellingen staat open voor nieuwe deelnemers uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. ‘Omdat de thema’s op onze wetenschappelijke agenda zo divers zijn, kunnen we elkaar als partners verder helpen. Ik zie grote kansen in samenwerking op het gebied van energie, waterstof, ‘healthy ageing’, digitalisering en maritieme onderwerpen’, legt De Vries uit.

Verbinding met het mkb
Volgens Erster Stadtrat Hermann Wessels van Papenburg kan de nieuwe RUG-locatie ‘economische ontwikkeling op een nieuwe manier’ mogelijk maken: ‘Er zal ook verbinding worden gezocht met het midden- en kleinbedrijf (mkb). Samenwerking met het mkb speelt een belangrijke rol’, aldus Wessels. Ook het thema ‘circulaire economie’ zal volgens hem aan bod komen.

Vera Butterweck-Kruse van de firma ‘Butterweck Rundholzlogistik’ was als vertegenwoordiger van het noordwest-Duitse mkb (kleine und mittlere Unternehmen) aanwezig bij de bijeenkomst. Butterweck-Kruse benadrukte dat wetenschappelijke ondersteuning voor bedrijven in de regio erg belangrijk is. Dit zorgt er volgens haar voor dat geschoolde vakkrachten aangetrokken worden en in dienst blijven.

Met betrekking tot het mkb waren al eerder belangrijke netwerken opgezet. Het project ‘InnoLab 2.0’ moet er nu voor zorgen dat de Wirtschaftsraum Papenburg-Dörpen de RUG een permanente standplaats biedt. Tijdens de voorloper van dat project, het door de Duitse deelstaat Niedersachsen ondersteunde project ‘InnoLab’, werden de mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen al met positieve resultaten verkend. ‘Onze plannen kunnen een blauwdruk zijn voor universitair onderwijs in plattelandsgebieden’, aldus Hermann Wocken.

Witte vlek
Burgemeester van Papenburg Jan Peter Bechtluft vatte de plannen tevreden samen: ‘We hebben bij ons in het noordwesten drie universiteiten en vier hogescholen. Daar tussenin ligt onze Wirtschaftsraum Papenburg-Dörpen, dat in dat opzicht een ‘witte vlek’ is. Dat verandert nu met de komst van de RUG-locatie en dat biedt grote kansen voor de hele regio.’

De nieuwe locatie is niet de eerste RUG-locatie in Papenburg. Voor een beperkte periode huisvest Papenburg sinds 2017 namelijk al een andere RUG-locatie. Destijds werd de University of Groningen North West Germany (UGNWG) opgericht voor de periode van vijf jaar. Deze RUG-locatie bevindt zich in het medisch centrum van het Marien-Hospital.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024