Contactpersonen

Karel Groen (directeur EDR)
0597 206 001
Tomke Diekena (directie-assistent)
0597 206 004
Uta Loesing (beleidsmedewerker)
0597 206 002

EDR

Sinds 1977 is de Eems Dollard Regio (EDR) de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en daarnaast, sinds 1997, een openbaar lichaam op basis van het Verdrag van Anholt. Met een kantoor in Bad Nieuweschans is de EDR sinds haar oprichting uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd én talrijke grensoverschrijdende projecten op weg worden gebracht.

De EDR als openbaar lichaam bestaat uit de EDR-raad, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter die haar leden vertegenwoordigt. Zowel de gemeenschappelijke regeling als een ledenlijst en een overzicht van het Dagelijks Bestuur van de EDR treft u onder de downloads aan. Op dit moment telt de EDR ongeveer 100 leden waarbij voornamelijk publiekrechtelijke lichamen uit Ostfriesland, Emsland, Cloppenburg en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân vertegenwoordigd zijn. Speerpunten van de EDR zijn de bevordering van de grensoverschrijdende, regionale economie en cultuur. Om doelstellingen te behalen wordt nauw samengewerkt met het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”.

Als regio grenst de EDR in het noorden aan de Noordzee en in het zuiden aan het gebied van de EUREGIO. Het programmagebied omvat de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân met aan Duitse zijde het noordwestelijke deel van de deelstaat Niedersachsen.

Een overzicht van de medewerkers die bij de EDR werken vindt u op deze pagina.

INTERREG

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Op onze subsidiepagina staat beschreven wanneer uw project in aanmerking komt voor subsidie. Voor meer informatie daarover kunt u ook terecht op www.deutschland-nederland.eu.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024