“Optimale patiëntenverzorging alleen mogelijk door samenwerking met buren”

“Optimale patiëntenverzorging alleen mogelijk door samenwerking met buren”

100 deelnemers namen deel aan het symposium “Duitsland-Nederland: Grensoverschrijdende gezondheidszorg”. Het symposium werd georganiseerd door de Eems Dollard Regio (EDR) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Prof. Dr. Alex Friedrich

GRONINGEN – “Een blik over de grens werpen biedt vele kansen. Aan de andere kant over de grens kan de wachttijd voor patiënten voor een bepaalde operatie namelijk veel korter zijn. Wij moeten bij mensen onzekerheden wegnemen, zodat ook de medische mogelijkheden in het buurland benut kunnen worden.” Prof. dr. Alex Friedrisch hield tijdens de begroeting van het symposium een vlammend pleidooi voor de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van gezondheid en zorg. Het symposium werd gemeenschappelijk door de Eems Dollard Regio (EDR) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) georganiseerd. Rond de 100 mensen namen hieraan deel.

Friedrich, hoofd van Microbiologie bij het UMCG, spreekt uit eigen ervaring. Zelf leidt hij meerdere grensoverschrijdende projecten die ondersteund worden met Europese middelen vanuit het INTERREG-programma. “In de grensregio is het alleen door samenwerking tussen de buurlanden mogelijk om een optimale patiëntenverzorging, innovatie en onderzoek alsook een omvangrijk  onderwijs en cursusaanbod voor personeel te waarborgen”, aldus de expert. De bereidwilligheid om samen te werken is, algemeen gesteld, aanwezig bij de partners – maar ervaart telkens hindernissen die overwonnen moeten worden, aldus dr. Jochen Mirau. De docent van de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijke leider van de Aletta Jacobs School of Public Health benadrukte: “Helaas moet men vaststellen dat wij in de regio vaak dicht bij elkaar zitten maar toch ver van elkaar verwijderd zijn. Voornamelijk de vele regels bemoeilijken de interregionale samenwerking.” Daarbij staat voor Mierau vast: “Wij hebben de grensoverschrijdend uitwisseling echt nodig. Aan beide zijden van de grens vinden er innovaties plaats die ook bij de buren gebruikt kunnen worden. Dat is namelijk een meerwaarde voor de gehele grensregio.” Professor dr. Alex Friedrich vult aan: “Wij kunnen er niet puur op vertrouwen dat de situatie die zich voordoet aan de grens opgelost wordt vanuit Berlijn, Hannover of Den Haag. Juist lokaal moeten wij hiermee actief bezig zijn.”

Tijdens korte presentaties werden verschillende projecten voorgesteld die op dit moment actief zijn met het bruggen bouwen in de gezondheids- en verplegingssector. Deze projecten worden ondersteund met EU-middelen vanuit het INTERREG-programma en door het regionale programmamanagement INTERREG van de Eems Dollard Regio begeleid. Een beslissende stap in de richting van grensoverschrijdende zorg wordt momenteel gezet in het INTERREG-project “Common Care”. Sabine Kretschmar, hoofd van voortgezet onderwijs- en opleidingen van het Pius Hospital Oldenburg, gaf toelichting ten aanzien van de mogelijkheden die in het project gerealiseerd worden.  “Op het gebied van protonentherapie hoeven patiënten uit het noordwesten van Duitsland bijvoorbeeld niet meer naar Essen te rijden aangezien de therapie ook in Groningen kan plaatsvinden. Ook op andere gebieden werken wij aan een stijging van de efficiëntie en het realiseren van een grensoverschrijdend verzorgingsnetwerk in het gebied van de Eems Dollard Regio. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld profiteren van de gastro-enterologische en kindergeneeskundige diensten in Duitsland”, aldus Kretschmar. Andere gebieden waar de grensoverschrijdende uitwisseling van patiënten zijn in de eerste plaats orthopedie, reumatologie en endocrinologie.

In een ander INTERREG-project met de titel “EurHealth-1Health” gaat het om het voorkomen van levensgevaarlijke infecties met bijzonder resistente micro-organismen. Dr. Corinna Glasner, Scientific Project Manager aan het UMCG, lichtte het project toe. In Nederland is het percentage van personen die lijden aan “ziekenhuiskiemen” een stuk lager dan in Duitsland. Door de grensoverschrijdende samenwerking kunnen Nederlandse preventiemaatregelen ook overgedragen worden aan Duitse ziekenhuizen en verpleeginstellingen. Maud Diemer van CMO STAMM  liet zien dat de Nederlands-Duitse samenwerking niet alleen belangrijk is op onderzoeksgebied. Zij vertelde meer over het project “Sorgen für, sorgen dass” dat stagiaires  grensoverschrijdende stageplekken aanbiedt waardoor zij praktijkervaring kunnen opdoen. Op basis hiervan wordt gehoopt dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om via de wederzijdse erkenning van diploma’s specialisten over de grens heen in te zetten.

Ter afsluiting van het symposium vond er een zogenaamde “World Café” plaats waarin de deelnemers het thema “Gezondheidsverzorging over de grenzen heen: uitdagingen, kansen en oplossing” bespraken. In kleine gespreksrondes werden de verschillende facetten van het thame intensief uitgeplozen. “De uitwisseling was zeer geslaagd, aangezien de actieve deelnemers afkomstig waren uit velerlei thema- en expertisegebieden vanuit de gezondheidszorg. Zo waren er directeurs van ziekenhuizen, ziektekostenverzekeringen, artsen, docenten en vertegenwoordigers van plaatselijke gemeenten aanwezig”, aldus de positieve conclusie van organisator Wiebke Kanngießer van de Eems Dollard Regio.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024