Oldambt tekent intentieverklaring voor ondersteuning INTERREG-project Common Care

De gemeente Oldambt heeft onlangs een intentieverklaring ondertekend voor de ondersteuning van het INTERREG-project Common Care. Het doel van dat project is om de komende jaren een grensoverschrijdende zorg- en gezondheidssamenwerking op te zetten in het gebied van de Eems-Dollard-regio.

Volgens wethouder Bard Boon is overtuigd van de meerwaarde van het Common Care voor de gemeente Oldambt. ‘Het project biedt kansen voor de werkgelegenheid in de zorg door de uitwisselingsmogelijkheden van personeel. Het doel van het project is om barrières weg te nemen en zo de grensoverschrijdende patiëntenzorg te vergemakkelijken. Als grensgemeente zijn wij een belanghebbende van de innovatieve ontwikkelingen rondom de zorg. Onze inwoners kunnen in de toekomst hiervan ook gebruik maken,’ aldus wethouder Boon. Aan de deelname van de gemeente Oldambt zijn op voorhand geen financiële consequenties verbonden.

Common Care
Patiënten gaan vaak in het eigen land naar het ziekenhuis, zelfs wanneer het ziekenhuis in het buurland dichterbij is. Ook medewerkers in de zorg hebben soms het gevoel dat ze niet in het buurland aan de slag kunnen. Het Common Care-project is erop gericht om de barrièrewerking van de grens op het gebied van zorg te verminderen. De doelstellingen van Common Care zijn zowel het opbouwen van een duurzame grensoverschrijdende infrastructuur op het gebied van zorg en gezondheid als het verbeteren van het zorgaanbod in het algemeen. Zodat patiënten (en werknemers) uit Duitsland én Nederland optimaal gebruik kunnen maken van zorgvoorzieningen in de grensstreek. Een van de eerste projectresultaten van Common Care is de organisatie van het Symposium ‘Gewrichtsgezondheid bij hemofilie’. Meer informatie over dat symposium leest u hier.

De projectpartners van Common Care zijn het Pius-Hospital in Oldenburg (lead partner), het Klinikum Leer, het UMCG (Groningen), het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Treant Zorggroep.

Meer informatie over Common Care vindt u op deze pagina.

Werkbezoek minister en staatssecretaris
De gemeente Oldambt krijgt op maandag 17 juni bezoek van minister Bruins (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Knops (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij laten zich die dag informeren over de grensoverschrijdende ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024