Nieuw INTERREG-project ‘SAVE – SAmen Voor de Energietransitie’ moet burger warm maken voor energietransitie

BAD NIEUWESCHANS – De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland heeft onlangs het project ‘SAVE – SAmen Voor de Energietransitie’ goedgekeurd. Het doel van dit project is om eraan bij te dragen dat de energietransitie als ‘totaalsysteem’ tussen bevolking, economie en regionale overheden/politiek (beter) functioneert.

Vanuit de bevolking is er tot dusverre een zekere mate van desinteresse en/of onwetendheid over het thema ‘energietransitie’. Terwijl naast politieke, juridische en economische factoren ook het maatschappelijk draagvlak van invloed is op het slagen van de energietransitie. Hier willen de projectpartners op inhaken: onder meer met scholing en het stimuleren van participatie willen ze ervoor zorgen dat burgers, bedrijven (met name mkb) en andere stakeholders met elkaar verbonden worden en actief bij de energietransitie worden betrokken.

Binnen het project is uitgebreid aandacht voor het thema ‘waterstof’. In onze regio zijn aan beide kanten van de grens al diverse waterstofprojecten en -initiatieven opgestart. Volgens de projectpartners hebben die projecten echter voornamelijk een politieke, technologische of economische achtergrond en staan ze nagenoeg los van de burger.

De Nederlandse projectpartners zijn de Vereniging FME-CWM (Groningen), de gemeente Ameland, de gemeente Leeuwarden en de Hanzehogeschool Groningen. Aan Duitse zijde nemen MARIKO GmbH (Leer), de Landkreis Leer, NettCon Energy GmbH (Leer) en het Nordseeheilbad Borkum deel. MARIKO GmbH is lead partner van het project. Het gezamenlijke investeringsvolume van het project SAVE – SAmen Voor de Energietransitie bedraagt bijna 568.000 euro.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2021