New Jobportunities: ‘Grensoverschrijdend’ een nieuwe kans op de arbeidsmarkt!

Vanuit het koepelproject Arbeidsmarkt Noord bundelen partners uit de Noord-Nederlandse en Noord-Duitse grensstreek hun krachten om projecten uit te voeren, ook bouwstenen genoemd. Vanuit bouwsteen “New Jobportunities” krijgt een groep vrouwen, die niet bekend is bij gemeentelijke instanties of organisaties voor werkzoekenden, ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Het gaat daarbij ook om een groep, die in principe geen recht heeft op een uitkering of aanvullende scholing in de zoektocht naar werk.

Meerdere partners ondersteunen het project “New Jobportunities”, inhoudelijk en financieel. Eén van deze partners, de NAM Werkgelegenheidsmiddelen, besteedde onlangs extra aandacht aan dit grensoverschrijdende project in hun nieuwsbrief. Deze bijdrage kunt u hier lezen.

* Het project New Jobportunities is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024