Kunstmatige intelligentie, maritieme perspectieven en bionica: meer dan 2 miljoen euro voor innovatieve projecten in de regio

BAD NIEUWESCHANS – Drie projecten in de noordelijke grensregio hebben onlangs tijdens de stuurgroepvergadering van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland groen licht gekregen. De drie goedgekeurde projecten hebben een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer 2,17 miljoen euro. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe projecten.

Innoveren – geïnspireerd op de natuur
Dieren en planten gelden als voorbeeld voor vele innovaties. Wanneer mensen technieken uit de natuur overnemen, wordt dat bionica genoemd. Binnen het INTERREG-project ‘Innoveren – geïnspireerd op de natuur’ worden op basis van bionische principes acht innovatieve prototypes ontworpen, waarbij technieken uit de natuur gebruikt worden. Daarbij wordt ook onderzocht wat de economische waarde van de prototypes is en hoe de prototypes vermarkt kunnen worden. De acht prototypes hebben diverse thema’s. Zo worden bijvoorbeeld duurzame geluidsschermen voor de wegenbouw ontwikkeld en wordt er een hydrogel voor de biologische coating van zaden gemaakt. Een andere geplande prototype is een zelfreinigende aardappelverwerkingsmachine. Een efficiënte uitvoering van het project is mede mogelijk door het gebruik van het bestaande Nederlands-Duitse bionica-netwerk, dat van 2016 tot 2020 al succesvol in het INTERREG-project ‘Bionica in het MKB’ samenwerkte. In dat project werden door grensoverschrijdende samenwerkingen al diverse innovaties gedaan. Lead partner van het project ‘Innoveren – geïnspireerd op de natuur’ is het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN). In het project wordt in totaal ongeveer 580.000 euro geïnvesteerd. Naast de deelstaat Niedersachsen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen ook de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Groningen de deelstaat Nordrhein-Westfalen het project financieel.

KI-AGIL
In het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb) zou beter gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie (KI) kan bieden. Het INTERREG-project ‘KI-AGIL – Kunstmatige intelligentie ontsluiten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen’ streeft ernaar dit te realiseren. Dit zou ook kunnen leiden tot nieuwe, innovatieve werkvormen en businessmodellen. In het kader van het project KI-AGIL worden door de deelnemende ondernemingen binnen grensoverschrijdende netwerken effectieve methodes ontwikkeld. De nadruk ligt vooral op het gebied van digitalisering en data-analyse. Kunstmatige intelligentie biedt op dat gebied vele mogelijkheden. Grote hoeveelheden data over machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten kunnen tegen een lage kostprijs gedetailleerd vastgelegd, automatisch verwerkt en door middelen van kunstmatige intelligentie zelfsturend geanalyseerd worden. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen vervolgens ook maatregelen zoals handelingsprotocollen voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. In het project verkennen de Hanzehogeschool Groningen, het Institut für Duale Studiengänge van de Hochschule Osnabrück (campus Lingen) binnen zes mkb’s de grenzen van kunstmatige intelligentie en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen. Tien andere bedrijven in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van kunstmatige intelligentie, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden. Het totale investeringsvolume van dit project bedraagt ongeveer 918.000 euro.

MariX – Your Maritime Experience
Samen werken aan de toekomst van de maritieme sector: het INTERREG-project ‘MariX – Your Maritime Experience’ maakt een Nederland-Duitse uitwisseling op het gebied van maritiem onderwijs, wetenschap en economie mogelijk. In dit project worden de ervaringen die zijn opgedaan met het werven van junior personeel gebundeld en worden er concrete maatregelen gepland om scholieren van de kansen en mogelijkheden van de maritieme sector te overtuigen. Er wordt voor hen ook innovatief theoretisch en praktisch lesmateriaal gemaakt. Bovendien worden er ‘maritieme opleidingsdagen’ georganiseerd, waaraan scholen en ondernemingen uit Nederland en Duitsland kunnen deelnemen. Ten slotte worden er tweedaagse schoolexcursies georganiseerd, waarbij studenten uit beide landen samenkomen, maritieme bedrijven leren kennen en samenwerken aan maritieme thema’s. De inhoud van dit alles kan worden geïntegreerd in het regulier onderwijs. Het project sluit aan bij andere grensoverschrijdende opleidings- en arbeidsmarktinitiatieven, wat resulteert in talrijke synergie-effecten. De projectorganisatoren hechten er waarde aan dat een grote doelgroep onder de scholieren wordt aangesproken. Daarom wordt ook gebruikgemaakt van innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen, zoals digitalisering in de scheepvaart of scheepsbouw. Lead partner van het project is het Maritime Kompetenzzentrum (MARIKO) in Leer. In het project wordt in totaal ongeveer 671.000 euro geïnvesteerd.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024