Kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende stage en opleiding centraal

PAPENBURG – “De behoefte aan stagiairs en vakmensen is groot. Daarom is een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten, stagiaires, werkgevers en bedrijven bijzonder belangrijk. Voorbeelden uit de praktijk helpen ons om uit te zoeken hoe we de mogelijkheden voor grensoverschrijdende stages en opleidingen verder kunnen verbeteren”, aldus Bettina Osewold-Spellbring van de Agentur für Arbeit Papenburg. Samen met GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseerde de Agentur het evenement “Aan tafel met…” dat in Papenburg plaatsvond.

Deze reeks bijeenkomsten is gewijd aan verschillende Nederlands-Duitse onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Deze keer lag de focus op het uitwisselen van opleidings- en stageplaatsen. Het evenement werd bijgewoond door arbeidsmarktdeskundigen, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, Industrie- und Handelskammer, maar ook studenten die momenteel een stage lopen in het buurland. Nadine van Merode en Michelle Hartmans, beide Nederlands, studeren geneeskunde en besloten stage te lopen in Oldenburg. “Eerst moesten we een aantal bureaucratische hindernissen overwinnen – bijvoorbeeld in welk land we tijdens de stage een ziektekostenverzekering hebben. In de eerste weken lag de focus op het wennen aan de taal. Maar nu zijn we volledig “ingeburgerd” bij het werken in de praktijk en zijn we zeer tevreden”, aldus de studenten. Michelle Hartmans geeft toe dat de toekomstperspectieven ook een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze stageplek: “Het tekort aan artsen is in Duitsland veel groter dan in Nederland. Het is zeker een voordeel voor een mogelijke toekomstige baan in Duitsland om daar al praktijkervaring te hebben opgedaan”.

“Er zijn zeker wat culturele verschillen”
De Landkreis Leer heeft ook een stagiaire uit Nederland, Bram Gradussen. Hij loopt zijn stage op de IT-afdeling van het districtskantoor en kan deze stap ook aanbevelen: “Er zijn zeker wat culturele verschillen in de manier waarop gewerkt wordt. Een gebrek aan taalvaardigheid maakt een stage ook moeilijker. Maar ik heb mij snel kunnen inwerken en kreeg daarbij veel ondersteuning”, aldus Gradussen. De student uit Winschoten is via het project “Werkgeversadvisering” als stagiair geplaatst. Het project maakt deel uit van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord “, waarbij de Landkreis Leer lead partner is.

Opheldering is nodig
Naast de vele positieve ervaringen kwamen tijdens de bijeenkomst ook thema’s aan bod die een stage of opleiding in een buurland moeilijk of zelfs onmogelijk maken. De 35 deelnemers aan het evenement waren het erover eens dat informatie over de mogelijkheden, maar ook over de uitdagingen, belangrijk was. Hermann Schmitz van de Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling heeft erop gewezen dat de duale opleiding in Nederland een negatieve reputatie heeft. Vincent ten Voorde (EURES-adviseur binnen de Agentur für Arbeit) bevestigde dat. Daarom is opheldering nodig om het imago van de duale opleiding te verbeteren en duidelijk te maken dat deze vorm van opleiden in Duitsland de norm is.

Onzekerheid van leerlingen en studenten
Caroline Wille van de Stenden Hogeschool is zich ook bewust van de onzekerheid van leerlingen en studenten die overwegen naar het buurland te gaan: “Deze onzekerheid heeft betrekking op meerdere vlakken. Vaak wordt de vraag gesteld of kwalificaties aan de andere kant van de grens worden erkend of welke carrièrekansen er zijn bij een opleiding in een buurland. Studenten en hun ouders moeten daarom bij de hand worden genomen om eventuele onzekerheid te verminderen”. Daarom organiseert het project “PraktiTrans” regelmatig zogenaamde jobbussen waarmee leerlingen en studenten bedrijven in het buurland bezoeken. “PraktiTrans” maakt ook deel uit van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord”. “Het daadwerkelijke bezoek aan de bedrijven en het directe contact nemen veel twijfels weg bij deelnemers,” bevestigt Jule Tirrel uit de Wachstumsregion Ems-Achse, lead partner van PraktiTrans en oa deze jobbussen organiseert.

“Studenten de kans te geven om werkervaring met meerwaarde op te doen”
“De bijeenkomst in Papenburg liet opnieuw zien dat bedrijven ook zeer geïnteresseerd zijn in stagiaires uit het buurland. Men moet ‘omdenken’ en op een andere manier omgaan met de uitdagingen van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt. Maar daarbij zijn het vooral praktische oplossingen die we moeten gebruiken,” concludeerde Michiel Malewicz, projectmanager van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” en adviseur van GIP EDR. “Ook in Papenburg werd weer eens duidelijk dat het er niet om gaat elkaars talent weg te lokken, maar om leerlingen en studenten de kans te geven om werkervaring met meerwaarde op te doen. En dat komt eenieder in deze regio ten goede”, aldus Malewicz.

“Aan tafel met…” wordt georganiseerd in het kader van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024