Kansen circulaire economie

Fryslân Dei in Brussel

De provincie Fryslân nodigt u uit voor de vierde Fryslân Dei in Brussel, een dag waarop we met internationale en regionale partners willen ontdekken hoe we aankijken tegen de uitdagingen van deze tijd en hoe we die in Europa samen kunnen aanpakken:

Woensdag, 12 october

16 tot 21 uur 

Locatie: De Warande, Zinnerstraat 1, 1000 Brussel

Steeds meer regio’s werken aan ambitieuze plannen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Zo ook onze regio. De afgelopen jaren zijn er in de hele provincie veel initiatieven gestart om een meer circulaire economie in Fryslân te helpen realiseren. Maar er liggen nog veel uitdagingen en vragen voor ons. Wat zijn de ambities en kansen en voor welke uitdagingen staat een ondernemer in de circulaire economie? En wat mogen bedrijven en burgers verwachten van overheden (regionaal, nationaal en Europees) als het gaat om circulaire economie? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten om de transitie te versnellen?

Deze en andere vragen worden tijdens de Fryslân Dei besproken door een internationaal panel dat ook met u in de zaal in discussie zal gaan. Ga mee op onze reis naar een circulaire toekomst!

Programma (in uitvoering)

16.00 – 16.30 Welkom en registratie

16.30 – 16.40 Welkomstwoord door Sietske Poepjes, vice-commissaris van de Koning in de provincie Fryslân

16.40 – 17.00 Een andere kijk op Fryslân (kijk van een betrokken ‘immigrant’)

17.00 – 18.00 Plenair programma:

Paneldiscussie: Circulaire economie – uitdagingen en kansen in een internationale context

Politici en deskundigen uit Fryslân en Niedersachsen, de Europese Commissie en het Friese CE bedrijfsleven18.00 – 21.00 Borrel en walking dinner  

meer informatie en aanmelding: 
https://www.congresbureaufriesland.nl/2022/fryslandei/

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024