Interreg project EMPHATI opent de aanvraagfase voor het open projectgedeelte

In totaal 9 partners onder leiding van 3N Kompetenzzentrum e.V., Werlte, hebben hun
krachten gebundeld om milieuvriendelijke materialen gemaakt van PHA / PHA mengsels
voor spuitgietprocessen verder te ontwikkelen in het EMPHATI project. Dit consortium is op
zoek naar nieuwe grensoverschrijdende PHA projecten!

Het doel van dit grensoverschrijdende project is om nieuwe duurzame en milieuvriendelijke
producten te ontwikkelen op basis van polyhydroxyalkanoaten (PHA) – een bijzonder
interessante groep thermoplastische biopolymeren die door bacteriën kunnen worden
geproduceerd – en PHA-mengsels met natuurlijke vezels voor geselecteerde toepassingen in
spuitgieten en 3D-printen in de deelnemende productiebedrijven. Er wordt een begeleidende
duurzaamheidsbeoordeling (LCA) uitgevoerd voor de hele cyclus, van de productie van PHA
tot de eindklant en scenario’s voor het eindgebruik. De focus ligt op uitbreiding en verdere
samenwerking van Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen.

Een belangrijk aspect is de vorming van een grensoverschrijdend cluster langs de PHAwaardeketen, dat alle actoren met elkaar verbindt en kennisoverdracht mogelijk maakt.
Daarom heeft het Emphati project een open deel met subsdievouchers. Partner Bio
Cooperative is trekker van het open deel, en deze is open voor inschrijvingen.

Open projectonderdeel in het EMPHATI-project
EMPHATI heeft uw hulp nodig! Als onderdeel van het open werkpakket kunnen nieuwe
partners hun innovatieve ideeën langs de PHA-waardeketen in het project inbrengen en ze
ontwikkelen en testen in subprojecten.

Waar kan een deelproject over gaan?
Er zijn twee soorten deelprojecten:

Pilotstudie (TRL 3-6)
Pilotprojecten zijn het ontwikkelen en testen van innovatieve procestechnologieën, processen,
producten en toepassingen gerelateerd aan PHA. Pilot projecten kunnen betrekking hebben op
verschillende technologieën (zoals spuitgieten, fermentatie, extrusie en 3D-printen) en op
verschillende producten zoals (bio)materialen, verpakkingen/materialen of medische
toepassingen.

Haalbaarheidsstudie (TRL 2-3)
Het doel van een haalbaarheidsstudie is het onderzoeken en analyseren van het potentieel van
een PHA-project (technisch, economisch, juridisch, enz.) met als doel de besluitvorming te
ondersteunen door objectief en rationeel de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een
project te identificeren. Dit omvat het identificeren van de middelen die nodig zijn om het
project uit te voeren en de uiteindelijke kansen op succes.

Wie kan een subproject aanvragen?
MKB-bedrijven, instellingen en netwerken in het hele Interreg-projectgebied DuitslandNederland komen in aanmerking voor deelname. Er kunnen maximaal twee deelprojecten
worden ingediend door nieuwe partners. Voorwaarde is de aanwezigheid van een
grensoverschrijdende Duits-Nederlandse samenwerking.

Wat kan de reikwijdte van een subproject zijn?
Pilotstudies duren maximaal 15 maanden en kunnen voor maximaal 50% gesubsidieerd
worden (subsidie max. 75.000 €). Er is minstens één Duitse en één Nederlandse
projectpartner.
Haalbaarheidsstudies duren maximaal 6 maanden en kunnen voor maximaal 50%
gesubsidieerd worden (subsidie max. 10.000 €).

Wanneer kun je indienen?
Projectaanvragen kunnen op elk moment worden ingediend. Het EMPHATI-team zal samen
met het Interreg-programmamanagement de documenten onderzoeken en voorleggen aan een
panel van deskundigen. De Interreg stuurgroep neemt vervolgens een besluit over de
goedkeuring van de projectaanvraag. Wanneer alle documenten compleet zijn, kan er binnen
een maand een besluit worden genomen.

Om meegenomen te kunnen worden in de volgende beoordelingsronde, wordt aangeraden om
vóór de volgende moment de documenten in te hebben gediend:
09.11.2023: Ontvangst van alle projectdocumenten door (door lead partner 3N)

Aanvraagformulier en contactpersoon
Als je geïnteresseerd bent in het starten van een deelproject, neem dan contact op met Daan
van Oldeniel van de Bio Cooperative (+316 316 232 50). U kunt ook contact opnemen met
Dr. Köster. Wij zullen dan samen met jou kijken of het idee in aanmerking komt voor
subsidie en je ondersteunen bij de aanvraag.

Download het aanvraagformulier en stuur het naar Daan van Oldeniel (Bio Cooperative,
daan@campusgroningen.nl) of Dr. Frank Köster (koester@3-n.info)
http://biocooperative.nl/emphati/
https://www.3-n.info/emphati

WORKSHOP EN INSCHRIJVING

In het kader van het Interreg-project EMPATHI zijn we verheugd om een aankomende workshop aan te kondigen die gratis wordt georganiseerd door de Hochschule Bremen (HSB). (Download programma)

Deze workshop richt zich op het bieden van kennis voor duurzame producten van PHA & PHA mengsels versterkt met natuurlijke vezels voor spuitgieten en 3D printen. Het doel van de workshop is om experts op het gebied van PHA-productie, spuitgieten en levenscyclusanalyses samen te brengen om kennisuitwisseling te vergemakkelijken en netwerken op te bouwen met bedrijven op dit gebied. De workshop is gepland op 21 november in de Hochschule Bremen, Hermann-Köhl-Straße 1, van 12:00 tot 17:15 uur. Voorafgaand aan de conferentie wordt er een lunch aangeboden.
We vragen alle geïnteresseerden om zich vóór 10 november aan te melden bij Nina Graupner (nina.graupner@hs-bremen.de), aangezien het aantal deelnemers beperkt is.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024