Interesse buurtaal groter dan ooit in grensregio

Rhede (Ems) – Welke rol kan het leren van meerdere talen spelen in het basisonderwijs? Deze vraag stond centraal voor de 40 deelnemers aan de eerste Duits-Nederlandse “inspiratiemiddag” van “Vroege Buurtaal!” die plaatsvond in de Ludgerusschule in Rhede (Ems).

Hoofdspreker was dr. Joana Duarte. Zij is expert op het gebied van meertalig onderwijs en werkt voor meerdere Duitse en Nederlandse universiteiten. Zij sprak onder meer over de CLIL-methode (Content and Language Intergrated Learning) die voor het leren van talen bijzonder nuttig is gebleken. Daarnaast presenteerde dr. Duarte meerdere manieren waarop het leren van talen in een vroeg stadium bevorderd kan worden.

“Het begint bij het implementeren van eenvoudige zaken in het klaslokaal. Daarbij kan gedacht worden aan meertalige beschrijvingen van spullen in het klaslokaal zelf.” Een ander praktisch voorbeeld is het zogenaamde “talenbuddysysteem”: Jongeren die elkaar helpen bij het leren van de taal van een ander. Dr. Duarte wijst vooral op de cruciale rol van de manier waarop taal op jonge leeftijd wordt onderwezen: “Het moet communicatief en interactief zijn, in andere woorden, speels. Kinderen moeten namelijk een eigen bewustzijn van de taal creëren.

Het leren van een taal wordt versneld als dat op basis gaat van authentieke taalsituaties en de daar bijbehorende contacten uit het buurland. Een voorbeeld uit de praktijk is grensoverschrijdend contact tussen scholieren middels Skype.

Aansluitend vonden er na de presentatie rondetafelgesprekken plaats waarbij de deelnemers ideeën en ervaringen omtrent actuele thema’s uitwisselden. Zo besprak de Grundschule Weener de manier waarop zij Nederlands geven aan hun Duitse leerlingen. Scholen uit Assen, Aurich, Georgsdorf en Daalerveen vertelden over de manier waarop zij contact met elkaar hebben gekregen en hoe zij de huidige samenwerking intensiveren.

“De belangstelling voor het onderwerp meertaligheid is overduidelijk groot”, zo concludeerden Lea Timmer en Peter Geerdink. “Dit merken wij onder andere door de vele verzoeken van basisscholen die ons vragen te helpen bij het leren van de buurtaal.” Timmer en Geerdink zijn het gezamenlijke projectmanagement van de bouwsteen “Vroege Buurtaal!” van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord. Lead partner is de Eems Dollard Regio (EDR). “Vroege Buurtaal!“ wordt mogelijk gemaakt met EU-middelen in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024