Ilona Heijen volgt Hermann Wessels op als nieuw Hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio

Per 1 oktober treedt de 41-jarige Ilona Heijen uit Bunde (Duitsland) in dienst als nieuw Hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio. Het subsidieprogramma van de Europese Unie (EU) is in de grensregio een succesverhaal waaraan Heijen graag verder schrijft.

BAD NIEUWESCHANS – Ilona Heijen wordt het nieuwe Hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Daarmee treedt de 41-jarige in de voetsporen van Hermann Wessels, die in juni gekozen is als nieuwe Ersten Stadtrat in Papenburg. Zijn ambtstermijn begint daar op 1 oktober. Sinds 1994 was Hermann Wessels actief als Hoofd INTERREG bij de EDR. Al vanaf 1993 was hij in dienst bij de Nederlands-Duitse organisatie.

Met de keuze van het Dagelijks Bestuur van de EDR voor Ilona Heijen als opvolger is een vloeiende overgang van werkzaamheden gewaarborgd. Heijen is namelijk sinds 2012 voor de Eems Dollard Regio werkzaam. Voor haar aanstelling als nieuw hoofd stond zij aan het roer als projectmanager van het “Koepelproject Arbeidsmarkt Noord”. Eerder bekleedde de afgestudeerde in administratief management een leidinggevende functie bij de Landkreis Leer en was daar verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden bij het Zentrum für Arbeit. “Ik verheug mij erop om de succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in het INTERREG-programma voort te zetten. Met de voorbereiding van nieuwe projecten alsook de aankomende nieuwe subsidieperiode komen vele uitdagingen op ons pad. Deze gaan wij aan met een goed op elkaar ingespeeld team van medewerkers.”, aldus Heijen. De EDR heeft op dit moment 23 medewerkers waarvan een groot deel is aangesteld in het kader van het INTERREG-programma.

Middels het INTERREG-programma worden samenwerkingsprojecten met verschillende partners langs de Europese grenzen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund.

In de huidige INTERREG V A-periode worden op dit moment meer dan 30 Nederlands-Duitse projecten in het programmagebied van de Eems Dollard Regio ten uitvoer gebracht. Al deze projecten samen hebben een gezamenlijk investeringsvolume van rond de 110 miljoen euro, waarvan ongeveer 40 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld door het INTERREG-programma.

Deze projecten worden door het Regionale Programmamanagement (RPM) bij de EDR administratief, en deel inhoudelijk, begeleid. Ilona Heijen staat in de toekomst aan het hoofd van dit RPM.

Sinds de start van INTERREG in de 90’er jaren zijn in het EDR-gebied meer dan 280 projecten met ondersteuning vanuit het subsidieprogramma omgezet. Qua middelen stond voor deze projecten rond de 160 miljoen euro ter beschikking. Daarbij komen nog ontelbare “kleinere projecten”, zoals scholenuitwisselingen, kijken die middel kaderprojecten zijn gerealiseerd. Ilona Heijen zegt: “Dat verduidelijkt nogmaals dat het INTERREG-programma een belangrijke rol speelt in onze grensregio. Met behulp van financiële ondersteuning worden niet alleen mensen over grensoverschrijdend verbonden, maar wordt er ook voor gezorgd dat onze regio concurrerend blijft met innovatieve grensoverschrijdende projecten in Europa. Onze regio, die onder meer kampt met nadelen die het platteland met zich meebrengt, wordt niet voor niets gezien als modelregio voor andere Europese grensregio’s. In de toekomst willen wij voortbouwen op deze modelfunctie.”

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024