Happy Birthday, EDR!

De EDR viert vandaag haar 45e verjaardag. Tijdens een kleine viering met een persconferentie blikten de verantwoordelijken terug op de afgelopen decennia van grensoverschrijdende samenwerking en bespraken zij de perspectieven voor de toekomst. Met het oog op de oorlog in Oekraïne benadrukten EDR-voorzitters Matthias Groote en Cora-Yfke Sikkema: “De situatie laat zien hoe belangrijk het werk van organisaties als de EDR is. We verbinden over grenzen heen en zorgen voor begrip en vriendschap.” Dat de Eems Dollard Regio als een netwerk fungeert dat mensen samenbrengt en zorgt voor vriendschappen en samenwerking blijft een van de kerntaken, benadrukte de EDR-directeur. Deze kerntaak maakt eveneens deel uit van de EDR-strategie, waarin de werkzaamheden van de Eems Dollard Regio voor de komende jaren wordt beschreven. Interreg-directeur Ilona Heijen voegt hieraan toe dat Nederlands-Duitse samenwerking ook in de toekomst met EU-middelen zal worden gesteund in de vorm van het Interreg-financieringsprogramma. Het nieuwe Interreg VI-programma zal naar verwachting in april van start gaan en tot 2027 lopen. Financiering zal binnen het programma worden toegespitst op thema’s als de energietransitie, de voedingsindustrie en het realiseren van een “groen programmagebied”.
“Dat dit gebeurt, is een grote verdienste van de EDR, die zich sterk heeft gemaakt voor verdere EU-financiering aan de Nederlands-Duitse grens,” benadrukte Matthias Groote. De EDR-voorzitter wees erop dat de samenwerking met de Nederlandse partners tijdens de pandemie op veel gebieden zelfs is geïntensiveerd. “Ik vond het erg ontroerend om te zien hoe we elkaar over de grens hielpen met betrekking tot de beddencapaciteit voor coronapatiënten.”
EDR vicevoorzitter Cora-Yfke Sikkema bracht bovendien het volgende recente nieuws; afgelopen maandag is financiering toegezegd van de “Regio Deal Oost-Groningen”. Met deze steun kan een “EDR Coördinatiepunt Buurtaal!” worden ingericht. De ervaringen van het succesvolle Interreg-project “Vroege buurtaal” zullen hierbij worden meegenomen. “De basis voor het leren van talen wordt al op jonge leeftijd gelegd. Wij zijn blij dat wij dankzij de financiering op dit gebied actief kunnen blijven. Taal is de sleutel tot grensoverschrijdende samenwerking,” zegt Cora-Yfke Sikkema.
Ook op de lange termijn zal de EDR als netwerkcentrum en lobbyorganisatie in de grensregio belangrijke taken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking op zich blijven nemen. “Het is nooit af,” zei Sikkema in het Nederlands. “We blijven opkomen voor grensoverschrijdende samenwerking en vriendschap – dus op naar de 50e en 100e verjaardag!”

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024