Goed nieuws voor de grensregio: Interreg-programmagebied wijzigt niet

Het programmagebied in het noorden

Goed nieuws uit Brussel: het programmagebied voor het aanstaande Interreg VI-financieringsprogramma van de Europese Unie (EU) blijft ongewijzigd ten opzichte van INTERREG V. Dat betekent ook voor de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans dat financiering door Interreg in de toekomst mogelijk blijft in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

Dat heeft de Europese Commissie bevestigd. Hoofd Interreg/EDR Ilona Heijen vertelt erover: ‘We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen. Met het opnieuw vaststellen van dit programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.’

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

‘Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden’, vertelt Ilona Heijen. ‘We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.’ Talloze projectideeën zijn inmiddels ingediend.

Via deze link kunnen eventuele projectpartners hun projectideeën indienen: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/#

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein en langs een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.
Ilona Heijen
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024