Grensregio mag hopen op verdere ondersteuning vanuit EU-middelen

JEVER – Tijdens de 42e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) werd een blik in de toekomst van de Nederlands-Duitse samenwerking geboden. Hoofd INTERREG/EDR Hermann Wessels deelde de 60 aanwezigen in het Schlossmuseum Jever mede dat de vooruitzichten op verdere ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking na 2020 “zeer positief” zijn. “Dat kunnen wij na de publicatie van het zogenaamde „meerjarige financieel kader (MFK)” en de ontwerpverordening van de Europese Commissie vaststellen”, zo lichtte de heer Wessels zijn uitspraak toe. “Het door de Commissie voorgestelde budget bevindt zich op een vergelijkbaar niveau als dat van de huidige programmalooptijd”, zo berichtte het Hoofd INTERREG/EDR tot vreugde van de leden van de EDR-raad. In het huidige INTERREG V A-programma lopen in het programmagebied van de Eems Dollard Regio op dit moment 30 projecten met een gezamenlijk investeringsbedrag van 110 miljoen euro. Om ook in de komende periode aan te sluiten op huidige successen moet op basis van het budget, dat in de ontwerpverordening is voorzien, een samenwerkingsprogramma worden ontwikkeld dat rekening houdt met regionale structuren en uitdagingen. Door de Nederlands-Duitse grensregio’s is een document ter stellingname opgesteld dat als basis daarvoor kan dienen. “Voor ons is het belangrijk om de zichtbaarheid van INTERREG-ondersteuning in de grensregio verder te verankeren. Daarom is het wenselijk om de deelname van burgers aan projecten, netwerken en verdere initiatieven nog verder uit te bouwen”, zo benadrukte Hermann Wessels.

EDR-voorzitter Matthias Groote verwelkomde het document ter stellingname. “Over de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking moet, vooral na de Brexit, besloten worden in het grensgebied – en niet in Berlijn of Den Haag. Wij praten hier, in het gebied van de Eems Dollard Regio, over de toekomst van 2.8 miljoen mensen die hier woonachtig zijn. Als grensregio zijn wij groter dan Luxemburg of Malta“. Mede daarom is het belangrijk om veel partners actief te betrekken bij de grensoverschrijdende samenwerking. “De Eems Dollard Regio is ‘Europa in het klein’, hier wordt Europese samenwerking concreet en praktisch opgepakt. Wij willen met de mensen in de regio aan een grensagenda voor de toekomst werken.” In deze samenhang gaf Groote aan dat de door de Provincie Drenthe gestarte „Duitslandagenda” zeer interessant is. De EDR-voorzitter deed ook een beroep op de burgemeesters die bij de raadsvergadering aanwezig waren: “De regio wenst zich een verdere samengroei met de buren. Draag deze gedachte ook mee binnen uw gemeente.“

Er stonden ook nog verkiezingen op de agenda van de vergadering. Daarbij is Bouke Arends, wethouder van de Gemeente Emmen, als penningmeester verkozen van het Dagelijks Bestuur van de EDR. Zijn plaatsvervangend penningmeester is Harm-Uwe Weber, Landrat van de Landkreis Aurich.

Deze verkiezing was noodzakelijk, aangezien de voormalig penningmeester Pieter Smit tot ieders ongeloof in april is overleden. Matthias Groote stond stil bij de verdiensten van de voormalig burgemeester van Oldambt tijdens de raadsvergadering. “Pieter Smit was, door en door, een Europeaan. Zijn plotselinge overlijden heeft ons allen geschokt. Met zijn dood hebben wij niet alleen een vriend, maar ook een steunpilaar van de Duits-Nederlandse samenwerking verloren.”

Er werd nog verder personeelsverloop besproken aan het einde van de 42e EDR-raadsvergadering. Matthias Groote deelde de raadsleden mede dat Hoofd INTERREG/EDR Hermann Wessels de Eems Dollard Regio, na 25 jaren dienst, verlaat. De 57-jarige Wessels is, met ingang van 1 oktober, actief als Erster Stadtrat van Stadt Papenburg. De EDR-voorzitter prees de grote verdiensten die Wessels geleverd heeft in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking. “Als Dagelijks Bestuur werden wij altijd competent geadviseerd. Daarbij waren weinig woorden nodig, zaken werden aangepakt met daden. En dat is wat Hermann Wessels kenmerkte tijdens het kwart eeuw dat hij bij de EDR werkzaam is geweest.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024