Grenzeloze natuur: dieren kunnen nu veilig tussen Nederland en Duitsland heen en weer wandelen

In het natuurgebied tussen Bellingwolde en Rhede (Ems) is nu een grensoverschrijdende ecologische verbinding geopend. Dieren kunnen nu veilig van het Duitse naar het Nederlandse natuurgebied wandelen en andersom.

Aan Nederlandse zijde werd een kanaal aangelegd in het natuurgebied “De Lethe” (gelegen tussen het “B.L. Tijdenskanaal” en de grens met Duitsland). Daarnaast werd een reeds bestaande greppel verbreed en richting het oosten verlengd. Het nieuwe kanaal vormt de ecologische verbinding tussen het Tijdenskanaal en de Brualersloot aan Duitse kant. Het kanaal is omgeven door groene oevers die als extra biotopen dienen.

Langs de oevers van het Tijdenskanaal werden ook nieuwe leefgebieden voor dieren gecreëerd. Er  werd daarnaast een tweede vijver aangelegd als biotoop. Aan de Duitse kant zijn langs de Brualer Sloot zogenaamde “natuurgetrouwe oevers” aangelegd, die door de dieren eveneens als leefgebied kunnen worden gebruikt en die tevens dienen om het water te zuiveren. Door deze maatregelen zijn deze Nederlandse en Duitse natuurgebieden nu eindelijk met elkaar verbonden.

Naast de ecologische verbinding is er ook een grensoverschrijdende verbinding van de recreatiegebieden tot stand gebracht. Er is een gezamenlijke wandelroute met informatieborden in de Duitse en de Nederlandse taal. Op die manier krijgen wandelaars achtergrondinformatie over de streek en de natuur.

In de afgelopen jaren werden de natuurgebieden rond de Ruiten Aa (in het zuiden van de provincie Groningen) en de Westerwoldse Aa (ten noorden van Bad Nieuweschans) reeds nieuw aangelegd. Met de realisatie van de ecologische verbinding ontstaat er aan Nederlandse zijde een vrijwel aaneengesloten natuurgebied van de Dollard tot aan het Bargerveen in Zuid-Drenthe. Dankzij de ecologische verbinding zullen diersoorten zoals de otter, de ringslang en de vleermuis zonder problemen de Nederlands-Duitse grens kunnen oversteken. Dit creëert een enorme toegevoegde waarde voor de biodiversiteit in het grensgebied.

Het project “Grensoverschrijdende Ecologische Verbinding” wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland en door de provincie Groningen en het Nedersaksische ministerie voor Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling.

De lead partner van het project is de provincie Groningen.

Projectpartners zijn de organisatie “Prolander”, Landkreis Leer (Stabsstelle Ehrenamt), Landkreis Emsland, de gemeente Rhede (Ems), het Unterhaltungsverband 104, Landesfischereiverband Weser Ems, Naturschutzstiftung Emsland, Waterschap Hunze en Aa’s, Sportvisserij Groningen Drenthe, de Gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer en de Hengelsportvereniging Rhede (Ems).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024