Grenzeloze advisering: GrensInfoPunten kunnen hun werk voortzetten na verlenging van de financiering

Minister voor Europa Osigus ondertekende de overeenkomst in Freren en benadrukte: “Grensoverschrijdende samenwerking in Europa is vandaag belangrijker dan ooit”.

Goed nieuws voor de grensregio: het werk van de GrensInfoPunten (GIP) kan de komende jaren worden voortgezet. In het noorden bevindt het GrensInfoPunt zich in de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Grenspendelaars krijgen daar gratis advies over werken, wonen en studeren in het buurland. Ook vragen over belastingen en sociale zekerheid worden beantwoord. Tijdens de crisistijd van de coronavirus pandemie namen de GrensInfoPunten ook belangrijke adviserende functies op zich met betrekking tot verschillende coronavirusregelingen en ondersteunende diensten in beide landen.

De Nedersaksische minister voor Europa, Wiebke Osigus, ondertekende maandag in Freren, Emsland, een overeenkomst om de financiering te verlengen. Ze overhandigde ook de bijbehorende financieringscertificaten van de staat. Jaarlijks zal ongeveer 95.000 euro aan overheidssteun naar het GrensInfoPunt van de EDR vloeien. Nedersaksen zet hiermee de financiering van het Duits-Nederlandse GIP, waarmee de staat in 2021 begon, voort tot eind 2025.

Eerder hadden het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de provincies Drenthe en Groningen en de Arbeidsmarktregio Drenthe al hun steun toegezegd. Aan Duitse zijde wordt het GIP EDR ook ondersteund door Landkreis Leer, Landkreis Emsland en het arbeidsbureau in Nordhorn. Het jaarlijkse subsidiebedrag voor het werk van het GrenzInfoPunkt EDR is ongeveer 252.500 euro.

“Met deze financiering willen we het partnerschap met onze Nederlandse buren verder intensiveren, met name op het gebied van werk en onderwijs”, legt minister Osigus uit. “De GrensInfoPunten hebben hun waarde bewezen. Hun burgergerichte adviesdiensten bieden ondersteuning bij belangrijke vragen over levensplanning in een grensregio: Waar wil ik wonen, leren en werken? Waar moet ik rekening mee houden? Vandaag de dag hebben we de vrijheid om dergelijke beslissingen over de landsgrenzen heen te nemen. Dit zijn Europese verworvenheden die we moeten beschermen en benutten – vooral in tijden als deze. Grensoverschrijdende samenwerking in Europa is vandaag belangrijker dan ooit. Daarom is mijn ministerie er een groot voorstander van om de GrensInfoPunten te blijven steunen,” zei Osigus. Naast persoonlijke advisering speelt ook de tweetalige website van de GrensInfoPunten op grenzinfo.eu een belangrijke rol: deze biedt actuele informatie over veelgestelde vragen van grenspendelaars.

Karin Eden, coördinator van het GIP EDR, presenteerde het werk van het GrensInfoPunt tijdens de ondertekeningsceremonie en benadrukte: “De GrensInfoPunten leveren een enorme bijdrage aan het samenleven in de grensregio. De belangrijke functie van het GIP van EDR blijft bestaan, want er zijn nog steeds veel vragen over werken, wonen en studeren over de grens. Onze adviseurs geven individuele informatie aan advieszoekenden en werpen licht op het oerwoud van wetten en regels die in Nederland en Duitsland verschillen. In de toekomst willen we onze diensten ook uitbreiden met het thema gezondheid.”

EDR-voorzitters Matthias Groote en Cora-Yfke Sikkema zien de extra financiering als “een belangrijk signaal uit Hannover, dat we zeer verwelkomen”. De steun van het GIP is ook een bevestiging van de succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in onze regio. “Voor veel burgers hebben de grenzen zich ontwikkeld van barrières tot raakvlakken die veel kansen bieden. Door gemeenschappelijke problemen op te lossen en gemeenschappelijke kansen te benutten, zijn er extra ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. Bijna drie miljoen mensen in onze regio profiteren van projecten die de economie, technologie en innovatie en duurzame regionale ontwikkeling hebben bevorderd. De goede samenwerking hier aan de grens draagt bij aan goede betrekkingen tussen de landen als geheel,” vervolgen Groote en Sikkema.

“De GrensInformatiePunten leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van grensoverschrijdende mobiliteit, onder andere voor werken, studeren en zakendoen, en aan het minimaliseren van de bestaande belemmeringen die worden veroorzaakt door de verschillende regelgeving aan beide zijden van de grens. Wij blijven het doel om de voorwaarden te scheppen voor het vergroten van de kansen en mogelijkheden van een grensoverschrijdende arbeids- en onderwijsmarkt voor mensen hier in de regio nadrukkelijk steunen”, aldus Kreisraad Michael Steffens, die de overeenkomst namens Landkreis Emsland ondertekende.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024