Grensoverschrijdende vluchtroutes in beeld

BAD NIEUWESCHANS – Op Bevrijdingsdag is in Bad Nieuweschans, bij de Noaberbrug, een plaquette onthuld die vluchtroutes tussen Nederland en Duitsland uit de periode 1933 – 1945 inzichtelijk maakt. Deze vluchtroutes werden voornamelijk gebruikt door mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog politiek vervolgd werden. De vluchtelingen werden bij hun oversteek geholpen door de Internationale Rode Hulp en de KPD Emden.

De heer Hans Heres, initiatiefnemer van dit project, gaf een indrukwekkende toespraak tijdens de onthulling. Hij benadrukte dat Nederlandse en Duitse helpers hun leven riskeerden en hiermee vele levens hebben gered. Locoburgemeester Laura Broekhuizen (Gemeente Oldambt) en plaatsvervangend burgemeester Sven Markus (Bunde) spraken ook tijdens de onthulling van de plaquettes. Deze plaquette is er één uit een serie van drie, waarbij de overige twee plaquettes geplaatst zijn aan het Buttje Pad in Kanalpolder en bij de veerhaven van Petkum.

De productie, plaatsing en onthulling is mede mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”. Vanuit Net(z)werk+ bij de Eems Dollard Regio (EDR) is er 50% aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor dit project hetgeen afkomstig is vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024