Grensoverschrijdende samenwerking: Zo willen partners uit de bio-economie en circulaire economie jonge professionals in de regio houden

Interreg VI project “Biotech Talent Unlocked” goedgekeurd door de Interreg/EDR stuurgroep

Hoe kunnen geschoolde werknemers in de regio blijven en voorkomen worden dat ze naar de grote steden trekken? Dit is een van de dringende vragen waarmee ook bedrijven in de Eems-Dollard regio worden geconfronteerd. Nederlandse en Duitse partners op het gebied van circulaire economie en bio-economie willen met het project “Biotech Talent Unlocked” een passend antwoord geven. Vooral in deze sector is het tot nu toe moeilijk geweest om geschoold personeel te vinden. Het project is nu goedgekeurd tijdens de vergadering van de regionale Interreg-stuurgroep van de Eems Dollard Regio (EDR) in Lingen.
De nadruk ligt op intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio om de projectdoelstellingen te bereiken. Door een gebrek aan jong talent komen maatregelen voor de verdere verhoging van het innovatievermogen en de overgang naar een milieuvriendelijker economie in gevaar, benadrukken de projectpartners. Leadpartner van het project is de BIO Cooperative Noord-Nederland, een organisatie uit Groningen die de belangen behartigt van de bio-economie en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland.
Het project wordt mede uitgevoerd door zes andere partners, waaronder het 3N Kompetenzzentrum uit Werlte in Emsland en onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Emden/Leer, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Leeuwarden.
Het project beoogt het bedrijfsleven in de regio nog beter te verbinden met de onderwijsinstellingen.
Er zullen onderwijsmodules worden ontwikkeld om geschoolde werknemers aan te trekken voor de circulaire economie en de bio-economie in de noordelijke grensregio. Volgens de partners moeten de grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten “naadloos aansluiten op de arbeidsmarkt”.
Deze maatregelen zijn bedoeld om het talent in de regio te houden en zo het concurrentievermogen van de bedrijven in de Eems-Dollard regio duurzaam veilig te stellen en uit te breiden.
Cor Kamminga, voorzitter van de “BIO Cooperative” benadrukt:
“De banen liggen echt voor het oprapen in de circulaire en biobased economie in de EDR-regio. Het talent weet de bedrijven echter niet goed te vinden. Dat ligt deels aan de concurrentie met andere regio’s zoals de Randstad, maar het is ook deels een probleem in zichtbaarheid. Met dit project willen we ervoor zorgen dat Duits en Nederlands jong talent goed weet welke carrièrekansen er hier voor ze liggen. Ook willen we drempels verlagen door het onderwijs goed aan te laten sluiten op de jobs die de bedrijven in deze regio te bieden hebben. De onderwijskwalificaties die jongeren behalen, moeten hen eenvoudig in staat stellen ook aan de andere zijde van de grens aan de slag te gaan.”

Een neveneffect: door de nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen leren Nederlandse en Duitse studenten elkaar beter kennen via gezamenlijke onderwijsmodules en opdrachten. Zoals uit eerdere initiatieven is gebleken, verlaagt dit de drempel om later in hun loopbaan een baan te aanvaarden in bedrijven aan de andere kant van de grens.
Hierbij hoort ook de ontwikkeling van een “grensoverschrijdend talentennetwerk”, dat gepaard gaat met de organisatie van een jaarlijkse internationale projectweek onder de naam “Biotech Talent Days”.
Het totale investeringsvolume van het project bedraagt ongeveer 775.000 euro. Hiervoor wordt 391.000 euro aan EU-middelen uit het nieuwe Interreg VI-programma Duitsland-Nederland beschikbaar gesteld.
“We zien dat dit project ook een signaalwerking heeft voor andere economische sectoren en onderwijsinstellingen met betrekking tot de grensoverschrijdende werving van geschoolde arbeidskrachten”, zegt Ilona Heijen, hoofd Interreg/EDR.

Naast de stemming over de projectaanvraag voor “Biotech Talent Unlocked” stond ook de presentatie van verdere projectideeën voor het nieuwe Interreg VI programma op de agenda van de Interreg/EDR Stuurgroep.
Twee projecten uit de gezondheidssector werden besproken. “Ook hier is de voorbereiding in volle gang en we hopen binnenkort over goedkeuring te kunnen praten”, aldus Ilona Heijen.

Aan het begin van de vergadering gaf dr. Diederich Bakker van de Hanzehogeschool Groningen in een presentatie een terugblik op het succesvolle Interreg V A-project “Startup in de Eems-Dollardregio”, dat in 2019 door de stuurgroep werd goedgekeurd en deze zomer afliep.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024