Grensoverschrijdende relaties Duitsland-Nederland verder versterken!

Commissieleden van het deelstaatsparlement ontmoeten leden van Provinciale Staten uit de Nederlandse buurprovincies

23.11.2018 – Hannover –  De Commissie voor Bonds- en Europa-aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Landtag Nedersaksen heeft gisteren in het kader van een Ontmoetingsdag intensief gesproken met afgevaardigden vanuit de Provinciale Staten van de Noord- Nederlandse provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel over de thema’s ‘grensoverschrijdende (gemeenschappelijke) arbeidsmarkt’ en ‘grensoverschrijdende infrastructuur’.

De nadruk lag hierbij op de intensieve en succesvolle samenwerking in het grensgebied en de regio Weser-Ems. De Commissie zette daarmee de reeds langer lopende politieke dialoog voort, die zich met name tijdens de laatste bestuursperiode zeer positief ontwikkeld heeft, onder meer vanuit de eerste Ontmoetingsdag in Groningen in mei 2017.

Vicevoorzitter van het deelstaatparlement, Bernd Busemann, verwelkomde samen met commissievoorzitter Gudrun Pieper de veertig leden tellende Nederlandse delegatie onder leiding van de Groningse Commissaris van de Koning René Paas, en gasten uit de grensregio, in het Forum van de Landtag. Als resultaat is eensluidend afgesproken om de deelstaatregering van Nedersaksen en de colleges van Gedeputeerde Staten van de vier Noord-Nederlandse provincies te verzoeken,

1. zich er in het kader van de gemeenschappelijke samenwerking bij de Europese Commissie en het Europees Parlement voor in te zetten dat het INTERREG-programma Deutschland- Nederland met voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan worden,

2. in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing, overige instanties te verkennen hoe de obstakels voor een wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties opgeheven kunnen worden,

3. in overleg met de Nederlandse regering te verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 – buiten het INTERREG-subsidieprogramma om – meerjarig gefinancierd kan worden,

4. in te zetten op verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen, met name de Wunderline Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden Nordhorn-Rheine en de intercityverbinding Amsterdam-Hannover-Berlijn.

Ten slotte is afgesproken om de politieke dialoog, in het bijzonder dit soort ontmoetingsdagen, voort te zetten.

De sprekers waren onder meer hoofd INTERREG/EDR Ilona Heijen (zie foto) over de “grensoverschrijdende arbeidsmarkt” en EDR-voorzitter Matthias Groote met een algemeen overzicht van de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking gericht op energie, bio-economie en infrastructuur.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024