Grensoverschrijdende infrastructuur blijft aandachtspunt

Matthias Groote

50e Raadsvergadering van de Eems Dollard Regio vond in de Kunsthalle Emden plaats

“Het thema openbaar vervoer mag niet ophouden bij de grens!” Matthias Groote sprak weer duidelijke woorden tijdens de 50e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR). De EDR-voorzitter ergerde zich vooral aan de aanpak van het Deutschland-Ticket (“49-Euro-Ticket”). Dit ticket is een maandkaart voor het lokale openbaar vervoer die in heel Duitsland geldig is.
Terwijl het in andere plaatsen in het Nederlands-Duitse grensgebied mogelijk is om met het kaartje naar een station in Nederland te reizen (bijvoorbeeld naar Hengelo), wordt het noorden buiten beschouwing gelaten. “Onze regio lijkt vergeten te zijn. Wij vinden dat het ticket in ieder geval tot Groningen – en het liefst tot de Eemshaven – gebruikt zou moeten kunnen worden”, aldus Groote. Deze verwachting zal ook schriftelijk worden geformuleerd.
De grensoverschrijdende infrastructuur moet een belangrijk thema blijven: “Alleen met een goede infrastructuur kunnen bedrijven zich in de grensregio vestigen en kunnen banen worden veiliggesteld”, aldus Groote. De EDR-voorzitter vond het vooral vervelend dat er geen vooruitgang is geboekt met de uitbreiding van de E233. In Nederland is de weg allang verbreed naar vier rijstroken. “We hebben er een jaar geleden tijdens de EDR-raadsvergadering al op gewezen dat het door moet gaan. De planologische goedkeuringsprocedure moet eindelijk in gang worden gezet.”
Ook een snelle realisatie van de zogenaamde Nedersaksenlijn (een rechtstreekse spoorverbinding tussen Enschede en Groningen) is belangrijk om “grensoverschrijdende mobiliteit te realiseren”.

Matthias Groote verwelkomde de nieuwe Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Nikolaus Jansen, als gast in de EDR-Raad. De deelstaatregering van Nedersaksen had de benoeming van de inwoner van Aschendorf al in april goedgekeurd. “Maar mijn bezoek hier aan de EDR-Raad is eigenlijk mijn eerste officiële daad”, aldus Jansen. Want pas een dag eerder was de 58-jarige in Oldenburg officieel ingehuldigd. Hij volgt de lang zittende Franz-Josef Sickelmann op, die met pensioen is gegaan.

Nikolaus Jansen maakte duidelijk dat continuïteit in de Nederlands-Duitse samenwerking voor hem uiterst belangrijk is – ook persoonlijk: “Ik woon al sinds mijn geboorte in de grensstreek. De samenwerking met de Nederlandse partners ligt mij na aan het hart. Zoals de heer Sickelmann voor mij eveneens was, ben ik een betrouwbare partner die de behoeften van de regio voor ogen heeft en zowel ideeën als projecten wil stimuleren.”
Hij houdt zich sinds 2005 bezig met grensoverschrijdende samenwerking en met Interreg-financiering.

De nieuwe regeringscommissaris heeft zich sterk ingezet voor het EU-subsidieprogramma, waarvan het regionale programmamanagement bij de Eems Dollard Regio is ondergebracht: “Interreg heeft onze Nederlands-Duitse regio in staat gesteld op alle gebieden vooruitgang te boeken. In het nieuwe Interreg VI-programma zijn er opnieuw veel financieringsmogelijkheden waarvan gemeenten en andere projectpartners gebruik kunnen maken. Het Regionale Interreg-Programmamanagement bij de EDR is een betrouwbare partner waarmee ik al vele jaren in een vertrouwensvolle relatie samenwerk.”

Ilona Heijen, hoofd Interreg/EDR, wees ook op de vele financieringsmogelijkheden in het nieuwe Interreg VI-programma. De eerste projecten zijn al goedgekeurd. Ook blikte zij terug op het succesvol afgeronde Interreg V-programma. Heijen presenteerde enkele indrukwekkende cijfers. In de Eems Dollard Regio zijn in totaal 44 grensoverschrijdende projecten gerealiseerd (met 612 deelprojecten). Dit komt overeen met een totaal investeringsvolume van 120 miljoen euro (waarvan 56 miljoen euro EU-middelen uit het Interreg V-financieringsprogramma).
EDR-directeur Karel Groen informeerde de Raadsleden over de uitvoering van de EDR-strategie. Er hebben reeds twee vergaderingen van de werkgroep strategie plaatsgevonden. “De deelname was zeer goed en er is constructief gediscussieerd”, aldus Groen. In een enquête onder de deelnemers* werd het thema arbeidsmarkt als eerste concrete focus aangemerkt. In de daaropvolgende vergadering werden nog meer deskundigen over dit onderwerp uitgenodigd voor de werkgroep strategie. In de follow-up zal nu worden uitgewerkt hoe de arbeidsmarktdoelstellingen en -taken van de uitwisseling samen met de EDR-leden kunnen worden verwezenlijkt.

Voorts werden in de EDR-Raad presentaties gegeven over het nieuwe Interreg VI-project “Kleinprojectenfonds” (KPF) en over het EDR-GrensInfoPunt.
Aan het begin van het evenement werden de leden van de EDR-Raad verwelkomd door burgemeester Tim Kruithoff van Emden en de commercieel directeur van de Kunsthalle Emden, Michael Kühn.

Karel Groen
EDR-raad
Nikolaus Jansen
Ilona Heijen
Tim Kruithoff
Matthias Groote en Nikolaus Jansen
Karin Eden (GIP EDR)
Eske Kadijk
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024