Grensoverschrijdende arbeidsmarkt verdient blijvende aandacht

Naast de vergaderingen komt de EDR- strategiewerkgroep ook regelmatig bijeen voor thematische besprekingen waar deskundigen op het gebied van de respectieve aandachtsgebieden aan deelnemen. In het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) stond recent het onderwerp “Grensoverschrijdende arbeidsmarkt” centraal. Onder leiding van Gert Jan van ’t Land (gemeente Oldambt) wisselde de werkgroep van gedachten met specialisten om de verdere gemeenschappelijke koers voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt te bepalen. De voorstellen uit de ronde moeten nu worden samengevat en geconcretiseerd  om vervolgens de EDR-leden bij de verdere uitwerking te kunnen betrekken. “We moeten niet alleen in projecten denken, maar een uitgebreid gemeenschappelijk programma ontwikkelen”, benadrukte Geert van der Wal van het Nederlandse UWV (vergelijkbaar met het Duitse arbeidsbureau).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024