Gezocht! Innovatieve projectideeën voor de levensmiddelenindustrie vanuit het mkb

Heeft u een innovatief projectidee op het gebied van levensmiddelentechnologie? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit het INTERREG-project FOOD2020 Fase II. Er zijn subsidies beschikbaar voor projecten die onderzoek doen naar innovatieve producten en processen in deze sector.

Na een succesvolle eerste fase is vorig jaar de tweede fase van FOOD2020 van start gegaan. Sinds juli 2018 kunnen nieuwe projectideeën worden ingediend. Ingediende ideeën worden vervolgens beoordeeld om te kijken of deze ondersteund kunnen worden.

Voorwaarden
Subsidies worden toegekend aan innovatieve projecten in de branches agro en levensmiddelen. Nieuwe projecten moeten binnen minstens één van de vijf thema’s van FOOD2020 vallen: sociale innovatie, voedselzekerheid, gezonde voeding, voedselveiligheid of duurzaamheid. De projectpartners dienen afkomstig te zijn uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) waarbij er sprake is van minstens één Nederlandse en één Duitse partner. Onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen hieraan, onder voorwaarden, toegevoegd worden als partner. Alle eisen en voorwaarden leest u op www.food2020.eu.

Projectaanvraag indienen
Stuur uw projectaanvraag vóór 29 mei 2019 12.00 uur naar info@food2020.eu. De aanvraag bestaat uit een beschrijving van het project/projectplan, een budgetplan en een ondertekend aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld. Alle voor de aanvraag noodzakelijke documenten vindt u op de website van FOOD2020. Als uw project in aanmerking komt voor een subsidie, moet u uw projectplan mogelijk presenteren aan een commissie.

Heeft u nog vragen? Kijk dan eens op www.food2020.eu of stuur een e-mail naar info@food2020.eu.

FOOD 2020 wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund. Co-financiers van het project zijn de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als ook de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Lead partner van het project is het Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL e.V.) in Quakenbrück.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024