Examenkandidaten laten zich informeren over Nederlandse zorgstelsel

De examenleerlingen van het vak “Betriebs- und Volkswirtschaft” van het Berufliche Gymnasium Sozialpädagogik aan de BBS 1 in Emden werden tijdens een speciale bijeenkomst voorgelicht over het zorgstelsel in Nederland. Vervolgens gingen zij met elkaar in gesprek. Het centrale examen van 2019 staat in het teken van onderzoek van bedrijfseconomie en met name sociaal beleid. In het kader daarvan wordt het Duitse zorgstelsel vergeleken met de regelingen en voorzieningen in een Europees buurland.

Vanwege de geringe afstand tot de grens en de ervaring dat inmiddels steeds meer leerlingen uit Emden na hun examen in Nederland gaan studeren, viel de keuze voor de vergelijking op buurland Nederland.

Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) verzorgden voor de leerlingen een afwisselende presentatie en lichtten de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse zorgstelsel en de belangrijke kenmerken daarvan toe. Daarbij werd duidelijk hoe verschillend de zorg in beide landen is geregeld. Zo kent men in Duitsland bijvoorbeeld geen basispakket. De docenten en leerlingen discussieerden met elkaar over sociale rechtvaardigheid, grenzen aan de financiering en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de verzekerde.

Mocht uw organisatie ook belangstelling hebben voor informatie over grensoverschrijdende thema’s, neem dan contact op met GIP EDR. Naast persoonlijke adviesgesprekken verzorgen de medewerkers ook presentaties op locatie bij organisaties.

De activiteiten van GIP EDR worden mede mogelijk gemaakt door ondersteuning in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

 

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024