Ems Dollart Business Forum: „Wunderline biedt groot potentieel“

De Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK) heeft afgelopen week samen met de gemeenten Oldambt en Westerwolde, de stad en de Landkreis Leer en de NBank op het Ems Dollart Business Forum (EDBF) in Bad Nieuweschans over verbeteringen in het grensoverschrijdende toerisme gediscussieerd. Ongeveer 50 vertegenwoordigers uit de politiek, economie en administratie namen deel aan het netwerkevenement.

“Beide regio’s trekken veel toeristen aan. Maar slechts enkelen vinden hun weg naar de andere kant van de grens. Hier ligt nog veel potentieel dat we samen willen benutten”, zei IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard in zijn welkomstwoord.

Erich Wünker (gemeente Oldambt) benadrukte in zijn toespraak dat kennis de sleutel is tot succesvolle samenwerking. “Hoe beter we begrijpen hoe onze partners werken, des te effectiever kunnen we gezamenlijke projecten ontwikkelen en uitvoeren die zowel onze gemeenschappen als onze economieën ten goede komen”, aldus Wünker.

Er zijn al enkele projecten waarvan beide regio’s profiteren. Naast de internationale Dollard-route, die sinds 1996 als grensoverschrijdende fietsroute bestaat, hebben de gasten van het netwerkevenement grote verwachtingen van de Wunderline. “De treinverbinding van Bremen naar Groningen zal niet alleen invloed hebben op het pendelverkeer. We zien hier ook groot potentieel voor handel en ook voor toerisme”, aldus Deinhard. Over het algemeen is een goede grensoverschrijdende infrastructuur de basis voor een succesvolle samenwerking.

Minstens net zo belangrijk – daar waren alle deelnemers het over eens – is een nauwe netwerking en samenwerking op de verschillende niveaus van de respectieve landen en over de grens heen. “Onze samenwerking over de grenzen heen is cruciaal om de regio aantrekkelijker te maken voor internationale toeristen. Alleen door het delen van kennis en het begrijpen van de structuren aan beide zijden van de grens kunnen we succesvolle en duurzame projecten realiseren”, voegde Wünker eraan toe.

Het Ems Dollart Business Forum is een netwerkevenement dat ondernemers moet ondersteunen bij het opbouwen van grensoverschrijdende zakelijke relaties. De IHK organiseert dit format regelmatig in afstemming met de gemeenten Oldambt en Westerwolde aan Nederlandse zijde, evenals de stad en de Landkreis Leer en de NBank aan Duitse zijde.

De initiatie van de EDBF-evenementenreeks vond plaats met EU-middelen uit het Interreg-subsidieprogramma Duitsland-Nederland.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024