Een ronde verjaardag voor de Mach-mit-Mobil

Een ronde verjaardag voor de Mach-mit-Mobil: al tien jaar is het voertuig met zijn taalassistenten in Nederland onderweg om bij scholieren de belangstelling voor de Duitse taal en cultuur op te wekken en te vergroten. Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan heeft het voertuig nu een stop gemaakt in onze regio, op het Harens Lyceum, een middelbare school in de provincie Groningen. Ook gasten uit Duitsland kwamen de verjaardag van de Mach-mit-Mobil vieren: leerlingen uit de 11e klas van de middelbare school in Rhauderfehn brachten de dag samen met een klas van het Lyceum door.

Zij speelden samen spelletjes waarbij de leerlingen ook de taal van het buurland konden oefenen. Daarnaast werden door taalassistenten workshops georganiseerd om ideeën met elkaar uit te wisselen en te netwerken.”Dit ondersteunt bij onze doelstelling om plezier in taal te creëren en om contacten tussen scholen te leggen. Ervoor zorgen dat leerlingen spreken is het belangrijkste aspect van het leren van een taal,” zegt Dorothee Winnen van het Goethe-Institut.”Leerlinguitwisselingen spelen hierbij een belangrijke rol. De leerlingen zien op deze manier dat ze taal ook actief kunnen gebruiken,” zegt Synke Hotje van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA).

De uitwisseling tussen de school in Haren en het Gymnasium Rhauderfehn werd mogelijk gemaakt door EU-middelen uit het Interreg VA-programma Duitsland-Nederland.De Mach-mit-Mobil is een initiatief van de Actiegroep Duits. Deze Actiegroep is een samenwerkingsverband van het DIA, het Goethe-Institut, de Duitse Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel (DNHK) en der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA).

De Mach-mit-Mobil werd in het afgelopen schooljaar ook gepromoot en gesteund door de Eems Dollard Regio (EDR) en de andere euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens.”Voor ons is een intensieve samenwerking met de Mach-mit-Mobil zeer zinvol, omdat we dezelfde doelen nastreven – en op veel gebieden ook met een vergelijkbare aanpak”, zegt Lea Timmer, die bij de Eems Dollard Regio (EDR) verantwoordelijk is voor het project “Vroege Buurtaal”. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een “Coördinatiebureau voor buurtaal”. Het project wordt momenteel ondersteund door de Regio Deal Oost-Groningen. “In het kader van het coördinatiebureau zouden we ook de samenwerking met de Mach-mit-Mobil en vergelijkbare initiatieven kunnen voortzetten en uitbreiden”, aldus Timmer.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024